AKTUALNOŚCI STYCZNIOWE

Aktualności styczniowe i lutowe w tym roku inaczej

Drodzy Państwo!

W latach minionych styczniowe Aktualności przynosiły tradycyjnie moje zapowiedzi różnych działań planowanych na kolejne 12 miesięcy. Były zazwyczaj obszerne i … coraz mniej powszechnie czytane, o czym przekonywałem się przy podejmowaniu awizowanych realizacji już w trakcie roku, jak np. w 2018 r ogłaszając już obniżenie ceny niektórych produktów, a wycofanie z oferty innych, co zdawało się budzić zaskoczenie, choć nie powinno.

Jako że w tym roku nie planujemy ruchów cenowych, finansowych, ani żadnych innych rewolucji na skalę wymagającą uprzedzania Was o ich szczegółach już w styczniu, a za to pojawi się szereg tematów, które chciałbym opisać szerzej, żywiąc nadzieję, że zapozna się z nimi jak najszersze grono Uczestników naszej Sieci – Aktualności styczniowe, a być może również lutowe – otrzymają inną formułę. Nie będą jednorazowo opublikowanym „tasiemcem”, którego czytelnictwo spadało proporcjonalnie do obszerności moich tekstów i kryzysu czytelnictwa w ogóle - lecz raczej cyklem materiałów informacyjnych.

Liczę na to, że takim zabiegiem przyciągnę Was do kilkukrotnego zajrzenia na te łamy w najbliższych tygodniach i do zapoznawania się z nader ważnymi moim zdaniem tematami po kolei, acz w objętościowo mniejszych dawkach. Liczę na to również, że w ten sposób wciągnę Was w proces potrzebnych nam wszystkich inicjatyw i reform!1 lutego 2019 zaczynają obowiązywać Reguły Etyczne

Materiał opublikowany 15.01.2019

Zaczynamy od tego, co opóźnione, aczkolwiek w tym przypadku nie mam poczucia winy za niedotrzymanie zapowiedzianego na Rocznicy terminu. Uważam nawet, że każde przedłużanie konsultacji z Wami robiło bardzo dobrze temu zbiorowi zasad, regulujących przede wszystkim relacje zawodowe pomiędzy Wami (o stosunkach Uczestników Sieci z organizatorami tego przedsięwzięcia i zarazem zarządzającymi nim – stanowiły bowiem dotąd: Umowa Dystrybucyjna wraz z aneksami oraz Regulaminy porządkowe, jakich wymaga dziś funkcjonowanie w przestrzeni
Internetu).

Reguły Etyczne redagowane były w pierwszym etapie jako: „Kodeks Etyczny” – zmiana nazwy na mniej pompatyczną dla tak skromnego aktu, nastąpiła za Waszymi opiniami.
Miały one powstać już wiele lat temu. Niezdolność niegdysiejszej Rady Liderów do ich zredagowania była bezpośrednią przyczyną rozwiązania tamtego ciała samorządowego w COLWAY. Minęły jednak lata i wrócił temat skodyfikowania przede wszystkim dla samego ich nazwania, zdefiniowania – czyli inaczej: wytknięcia, a następnie dopiero obłożenia konkretnymi sankcjami – najpierw działań i zachowań, które w naszej Społeczności są nieetyczne na pewno. I dopiero w drugiej kolejności wynikła potrzeba sformułowania zasad, jakie pozwolą skutecznie dociekać, kiedy pewne zachowania i działania, w skomplikowanych często relacjach zawodowych pomiędzy Wami, będą mogły za nieetyczne wobec innych Uczestników Sieci - zostawać uznawane.

Pomysłodawcy Reguł Etycznych – inicjatywy całkowicie oddolnej - wierzą w to, że wydatnie nam wszystkim pomoże samo zaistnienie tego kodeksu społecznościowego. Czy mają rację? Przeczytajmy je najpierw ze zrozumieniem.

Proszę wszystkich, którzy w COLWAY handlują, a nawet tylko systematycznie nabywają produkty z rabatem - o przeczytanie tego Zbioru. Pojawiły się w nim, w końcowym etapie, u schyłku roku – i była to również Wasza inicjatywa – zapisy nader odważne, ale jak najbardziej słuszne!
Zredagowane językiem, który na pewno można jeszcze poprawić, Reguły Etyczne zawierają w obecnym, ostatnim ich kształcie dużo emocji. Postrzeżecie wszak na pewno w lekturze, iż niosą nam oprócz porządku – również kwanty nowej energii marketingowej. Jest w nich, mimo że to w istocie „wyliczanka” samych negatywów – wiele jak najbardziej pozytywnego przesłania.
A nawet potężny, bo trwały aspekt motywacyjny!

Zaryzykuję wręcz tezę, iż wdrożenie takich Reguł Etycznych, w sposób zgodny z zamysłami autorów ostatnich uzupełnień, może przynieść nam wszystkim nader niespodziewane efekty, a na pewno dać impulsy rozwojowe w postaci nie wykorzystywanych dotąd, a świetnych mechanizmów Planu Finansowego COLWAY.

Na ostatnim etapie konsultacji z Siecią pojawiły się bowiem również zapisy ustanawiające kilka Reguł, których egzekwowanie może diametralnie zmienić biznes COLWAY, a nawet zmienić życie wielu spośród Was, którzy są w niego zaangażowani. Realizacja tych zapisów w sposób literalny może wywołać tu i ówdzie protesty, wynikające z wieloletnich złych nawyków, ale może też zdyscyplinować Uczestników naszej Sieci tak, że wspomniane, istniejące w Planie Finansowym od zawsze mechanizmy – staną się żywe i silnie prorozwojowe.

Wnikliwa lektura ostatecznego kształtu Reguł Etycznych, z pogłębioną analizą: „co wydarzyłoby się w mojej grupie, jeśliby wszystkie te Reguły zostały wdrożone i wyegzekwowane? Oraz wyegzekwowane tak samo od wszystkich innych?”… Myślę, że zajmie Wam ona dostatecznie dużo czasu i wysiłku, abym serwując noworoczne newsy - na tym materiale na razie poprzestał…

Kto zada sobie ten trud, zrozumie dlaczego Aktualności COLWAY na początku roku 2019 muszą zostać podzielone na cykle tematyczne.

Proszę pamiętać, że te Reguły Etyczne stworzyliście WY. Ja je spisywałem i czasami ubierałem w rozszerzenia interpretacyjne. A więc Wy również będziecie w mocy je wdrożyć, ich używać oraz z nich korzystać – tak samo zresztą, jak ich nie wykorzystać…

Bardzo proszę, by wszyscy pamiętali, że żadne dobre prawo nie działa wstecz, a więc Reguły obowiązywać zaczną we wszystkich ich zapisach od 1 lutego 2019 i w stosunku do działań oraz zachowań Uczestników Sieci po tej dacie! Nie wcześniejszych.
Nie mogą też one post factum naprawiać wcześniejszych skutków jakichkolwiek działań, dziś dopiero w sposób nie budzący wątpliwości zdefiniowanych jako nieetyczne!

Uwaga!

Pełny tekst Reguł Etycznych COLWAY będzie eksponowany w tym miejscu jedynie przez kilka dni! Dopuszczam możliwe jeszcze zmiany w warstwie językowej, składniowej i stylistycznej.
Tymczasem prosimy o zarchiwizowanie i rozpropagowanie tekstu Reguł Etycznych wyłącznie w swoim colwayowym otoczeniu przez Was wszystkich, którzy jesteście nimi żywo zainteresowani, a szczególnie tych, którzy nie mają hasła do Strefy Menedżera, gdzie Reguły będą dostępne do pobrania pod linkiem, jaki zastąpi tu niebawem niniejszy tekst:


OTWÓRZ PEŁNY TEKST REGUŁ ETYCZNYCHDziękuję Wszystkim, którzy to zrobili za przebrnięcie przez tę bardzo ambitną lekturę i zapraszam do pogłębionej analizy implikacji wdrożenia i egzekwowania wybranych zapisów Reguł Etycznych COLWAY. Mam bardzo wiele Waszych opinii, lecz chętnie poznam kolejne, aby tylko już nie „żądające” czegokolwiek merytorycznego w samej treści Reguł. Na to już za późno. Prace nad tym kodeksem ogłaszane były od maja 2018.Jak w 2019 roku będziemy konsumować prowizje menedżerskie?

Materiał opublikowany 16.01.2019

Moja grudniowa zapowiedź czekającego wszystkich beneficjentów prowizji obowiązku wystawiania na nie w 2019 roku jakichkolwiek rachunków, wywołała mnóstwo emocji. Powiedzcie mi jednak Menedżerowie – z jakiego właściwie powodu? Czy dlatego, że przez wiele lat, tak długo, jak tylko było to możliwe, przy wszystkich naprawdę niespotykanych w innych firmach ułatwieniach – jeszcze rozwiązywaliśmy za niektórych z Was dylematy fiskalne? Rozumiem, że przyzwyczajenie (szczególnie do rzeczy bardzo wygodnych, nawet jeżeli nie są zbyt patriotyczne) staje się drugą naturą.
Teraz jednak i Wy musicie zrozumieć, że ostatnie interpretacje prawne wykluczają już sytuację, w której jeden podatnik wpisuje sobie do bilansu księgowego dochody uzyskiwane w rzeczywistości przez innego podatnika, skutkiem czego praktycznie też płaci za tamtego podatki. A tak w istocie działo się przez wiele lat z prowizjami konsumowanymi przez Menedżerów nie prowadzących działalności gospodarczej, gdy „wybierali” je w Koleczkowie w produktach, które my fiskalizowaliśmy po stronie „sprzedaż”, czyli również „przychód”.

„Czy nie może być jak dawniej?” Niestety nie może… „Czy nie może być, jak w firmie X albo Y”? To znaczy w jakiej? Gdzie są te firmy naszej branży, które rezygnowały z dokumentów będących dla nich (a wystawianych przez prowizjobiorców) kosztami uzyskania przychodu i płaciły przez tyle lat podatki za Panią Z. i za Panią W. tylko dlatego, by nie narażać ich na stres wpisania do zeznania rocznego, który każdy obywatel musi złożyć i tak, na formularzu PIT-36, w rubryce: „inne źródła” – kwoty, będącej sumą rachunków, jakie w tym roku chcemy, by obie Panie nam wystawiły na część pobieranych w COLWAY prowizji?

NIC nigdzie nie trzeba zgłaszać, nigdzie nawet nie trzeba wysyłać żadnego pisma! Żaden urząd o nic nikogo nie zapyta, aż do kwietnia 2020 r (a i po tej dacie raczej nadal nie zapyta), bo nie będzie miał pojęcia o tym, że odbieracie jakieś prowizje. O tym, że wykonujecie jakąś „działalność nierejestrowaną”! Nie będzie też, wbrew plotkom internetowym żadnych kontaktów z ZUS-em.
Co więcej! Ogromna większość spośród tych, którzy się najbardziej tym komunikatem zestresowali - i tak nie zapłaci skutkiem zeznania, jakie złoży na druku PIT – 36 żadnego podatku, bądź zapłaci go w kwocie niewielkiej. Kto nie miał żadnego dochodu, ten – jeżeli sporadycznie odbierze w COLWAY jakąś gotówkę z tytułu prowizji – nadal mieć go do opodatkowania nie będzie, jako że kwota dochodów wolna w 2019 od opodatkowania, to 8.000 złotych.
Postawię dukaty przeciw guzikom, że 80% tych, których tak przeraził komunikat o obowiązku wystawiania nam wkrótce rachunków na przelewy do ich banku należnych prowizji - nie przekroczy tego progu dochodu 8 tyś, a już na pewno to nie „COLWAY wpędzi ich w podatki”…

Jeżeli ktoś uzyska w 2019 r. inne dochody i będą mu się one sumować – trudno. Zapłaci wówczas podatek. Proszę nie wymagać ode mnie z tego powodu poczucia winy. Jest to obowiązek każdego z nas, a patologicznym rozumowanie inne, w szczególności zabarwione jakąś z tego tytułu pretensją…
Wydaje się, iż niektóre osoby przeraża nawet nie ten podatek, tylko same pojęcia takie jak: „wystawienie rachunku”, wpisanie na nim numeru swojego (nie może być innej osoby) konta w banku, czy wypełnienie PIT-u rocznego różniącego się jednym zapisem, w jednej rubryce. Dlaczego? Bo nigdy wcześniej tego w swoim życiu nie robiły.

Uwierzcie mi, że nic w tym strasznego. Jeżeli jednak z przyczyn, których nie dociekam – ma być to istny dramat, to rozejrzyjcie się wokół siebie, a dostrzeżecie takiego Menedżera „z firmą”, który nie odmówi przesunięcia mu Twojej prowizji, gdyż chętnie powiększy sobie przychody (dla zdolności kredytowej na przykład), jeżeli Ty zwrócisz mu należny do zapłacenia od nich podatek.

COLWAY był zawsze dobrym azylem nawet dla tych, którzy nie chcą lub niezbyt mogą założyć w banku rachunku osobistego, by otrzymywać na niego prowizję. Rozumiem także ich obecną rozterkę. Myślę jednak, że przy odrobinie inteligentnego wykorzystania liberalizmu naszego Systemu i w dobrej współpracy z grupą, poradzą sobie oni także w obecnej sytuacji i w wymogach dzisiejszej rzeczywistości prawno-fiskalnej. W naszym, do Was podejściu biznesowym i w naszych rdzennych wartościach nie zmieni się bowiem nic. A to zawsze zatriumfuje nad najbardziej nawet opresyjnym systemem, czy jeszcze natrętniejszym fiskalizmem naszego życia codziennego.

Wszystko o działalności nierejestrowanej napisałem tutaj:
http://colway.pl/informacje/wydarzenia/event/40-oficjalny-dochod-bez-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej-jest-rozwiazanie-dzialalnosc-nierejestrowana

ale informacje najaktualniejsze, bo dotyczące już 2019 roku znajdziecie tutaj:
https://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/ - opisane w formie bardzo przystępnej.

Co więc trzeba, by „wybierać” już niebawem prowizję przelewem? Przysłać do nas rachunek o najprostszym brzmieniu:

  • numer (np. 1/2019),
  • data wystawienia,
  • swoje imię i nazwisko),
  • nazwa usługi: np. „prowizja za polecanie produktów”, „prowizja za sprzedaż”, "prowizja za organizacje sieci sprzedaży"
  • kwota do zapłaty (max 1125 zł w jednym miesiącu)
  • nr rachunku bankowego wraz z adresem posiadacza

 

 

Można pobrać wzory takich rachunków w wielu miejscach Internetu np. tutaj:
https://www.niepoddawajsie.pl/wp-content/uploads/2018/02/rachunek-uproszczony-wz%C3%B3r.pdf, można też wypisać go każdorazowo samemu. Nawet ręcznie. Albo skorzystać z takiego, uroczego narzędzia internetowego: https://fakturownia.pl/cennik - do 4 rachunków za darmo, potem za symboliczną opłatą.

Coś jeszcze? Tak. Do 30.04.2020, na druku PIT-36 w wierszu „inne źródła” trzeba będzie umieścić: „działalność nierejestrowana” i ewentualnie dopisać na czym ona polegała, a z pewnością urzędnikowi weryfikującemu zeznanie to wystarczy.

„A gdybym zapomniała złożyć ten PIT?” – dostałem takie pytanie. No cóż… COLWAY, droga Menedżerko, twojego US o tym nie zawiadomi, bo nie będzie nawet o tym wiedział. A jakie jest prawdopodobieństwo tego, że akurat do Ciebie, wystawcy nam kilku rachunków bez VAT przywędruje kontrola krzyżowa od COLWAY, by je sprawdzić… pozostawiam odpowiedź na to pytanie teoretykom gier liczbowych, bo przez minionych 15 lat, w żadnej z naszych spółek, uchodzących za wzorcowe modele podatników doskonałych - zdarzenia takiego nie było.

Od kiedy macie Szanowni Menedżerowie, nie prowadzący uparcie działalności gospodarczej zacząć wystawiać nam rachunki na te części prowizji, jakie chcecie odbierać przelewem? Miło byłoby, aby od zaraz. Kiedy zaś stanie się to obligatoryjne – ogłosimy w osobnym komunikacie. W tym miesiącu jeszcze nie. Tym, którzy tak sobie cenili prowizje w produktach – zalecam jednak teraz, w styczniu „wybrać” wszystkie swoje depozyty prowizyjne, jakie u nas trzymają. Czyli wszystkie Wasze należności za 2018 rok. W produktach. Tak, jak lubiliście.

Na koniec wiadomość najlepsza: będzie tak, „jak w firmach X albo Y”. W jednym tylko, najbardziej interesującym niektórych z Was Menedżerowie elemencie.
Daria Wasiluk opracowuje właśnie schemat, który pozwoli Wam przez cały rok 2019 - niezależnie od tego, jaki podmiot prawny przejmie obsługę Sieci COLWAY – wypłacać część należnych Wam prowizji menedżerskich w produktach. Czy będzie to dozwolone dla połowy kwot prowizji, czy może dla ich wartości większej, np. 60% - poinformujemy już niebawem.

Wyrażam nadzieję, iż ten ostatni komunikat uspokoi już nawet ostatnie fale wzburzonych nastrojów „antyfiskalnych”.

A Menedżerowie prowadzący działalność gospodarczą? Dla nich oczywiście nie będzie żadnych limitów na wybieranie prowizji w produktach. O ile oczywiście wystawią również na tę część prowizji fakturę.

Informacji styczniowych c.d. oczywiście nastąpi.

Jarosław Zych

 

Nowe, 6 -cio cyfrowe identyfikatory w Systemie. Usprawnienia w rejestracji nowych Dystrybutorów

Materiał opublikowany 17.01.2019

Każdy, kto zalogował się od rana 17 stycznia 2019 do Sklepu, czyli Strefy Menedżera na www.colway.pl zobaczył taki komunikat:

INFORMACJA

Drogi Menedżerze W związku ze zmianami wynikającymi z RODO, w systemie COLWAY zostały wprowadzone nowe, sześciocyfrowe, unikalne numery identyfikacyjne (ID), które docelowo zastąpią dotychczasowe, 11-sto znakowe identyfikatory.

Każdemu Menedżerowi i Dystrybutorowi nowy ID został wygenerowany automatycznie oraz wysłany na adres email, podany podczas rejestracji.

Nowy numer ID:

  • jest niezbędny podczas rejestracji nowych Dystrybutorów
  • ułatwia logowanie do Strefy Menedżera
  • służy do identyfikacji osób w swojej strukturze oraz systemie COLWAY


Twój nowy numer ID to: 1XXXXX


 

Nawigując po swoim profilu zobaczycie ów nowy, krótszy, nadany każdemu przez System ID prawie wszędzie obok swojego nazwiska. Nie da się więc go „zgubić”, ani zapomnieć. Wyświetli się zawsze w zakładkach: MÓJ PANEL, MOJE FINANSE, ZAMÓWIENIA itd. obok Waszego nazwiska tam, gdzie dotąd wyświetlał się PESEL lub inny 11-to znakowy identyfikator. „Stary” ID będziecie też mogli sobie zawsze przypomnieć. W zakładce MOJE KONTO. Ale w istocie nie będzie on Wam już do niczego potrzebny, poza może „rezerwowym” sposobem na zalogowanie się do Systemu, dopóki jeszcze nie będziecie pamiętać nowego, łatwiejszego i funkcjonalniejszego ID.


Co jeszcze powinniście wiedzieć?

Zmiany zapowiadane od października po wszystkich testach wchodzą w życie. Podyktowały je po części przepisy RODO, a konkretnie zasadność ukrycia części danych użytkowników, przede wszystkim nr-u PESEL, który był najczęstszym, 11-to cyfrowym identyfikatorem, coraz bardziej niechętnie podawanym przez osoby zapraszane do współpracy wymagającej rejestracji. Dotychczasowy, 11-to cyfrowy ID zastąpi więc unikalny, 6-cio cyfrowy, który każdemu nadawany będzie automatycznie przez system. Numery PESEL osób zarejestrowanych przed tą zmianą, nie będą już odtąd również widoczne dla innych użytkowników systemu, co do tej pory czyniło zbiór zarejestrowanych uczestników Sieci COLWAY zupełnie już zbytecznie, bazą danych wrażliwych.

Od 17.01.2018 wieczorem ruszyła także wysyłka maili do wszystkich Uczestników Sieci z informacją o poprawie jakości ochrony ich danych, poprzez wyeliminowanie wglądu do ich nr PESEL oraz o wygenerowanym dla nich nowym ID.

Prosimy Was o sprawdzenie w najbliższych dniach skrzynek mailowych (także folderów gdzie trafia spam) i poinformowanie o tym Dystrybutorów w Waszych strukturach, którzy nie mając haseł dostępowych, w inny sposób nie mogą się o tym dowiedzieć. Ta akcja mailingowa będzie jednocześnie ostatnią, weryfikującą realność posiadanych przez nas w bazie danych dziesiątek tysięcy adresów e-mail, a dla odbiorców naszej wiadomości - jeszcze jedną okazją do „wypisania” się z systemu COLWAY zgodnie z przysługującym im prawem.

Nowy identyfikator nie przynosi Uczestnikom Sieci żadnych utrudnień, a wyłącznie korzyści. Prawie wszystkie operacje będą w dalszym ciągu możliwe do wykonania z użyciem dotychczasowych identyfikatorów, aczkolwiek z biegiem czasu łatwiej i szybciej będzie się posługiwać już nowymi numerami ID. Zacznie też odtąd rosnąć liczba osób, których identyfikacja będzie możliwa wyłącznie za pomocą nowego, sześciocyfrowego ID.

Zmodyfikowany i przy okazji uproszony został formularz rejestracji nowych Dystrybutorów. Nie jest już wymagane podawanie numeru PESEL, zaś do identyfikacji osoby wprowadzającej wystarczy wyłącznie uzupełnienie jednego pola – ID. Trzeba więc znać swoje nowe ID przede wszystkim po to, aby w najprostszy sposób rejestrować nowych Dystrybutorów. Próba wpisania kogoś „pod” PESEL niestety już się nie uda. Dla Waszej wygody zautomatyzowaliśmy czynność rejestrowania nowego Dystrybutora z zakładki REJESTRACJA, gdzie nowy ID osoby wprowadzającej pojawi się samoczynnie. Jednak już wtedy, gdy nowy Dystrybutor „rejestruje się sam” poprzez www.colway.pl – będzie musiał znać nowe ID osoby wprowadzającej. Dotychczasowy, 11- to znakowy identyfikator w tym narzędziu nie zadziała.

Podsumowując proces zmian związanych z RODO, który zamykamy tą operacją stwierdzić należy, że w istocie jedyną uciążliwością, która wynika z wdrożenia nowych przepisów jest konieczność samodzielnej aktywacji konta. Wiadomości z linkami aktywacyjnymi będącymi zarazem prośbą o akceptację Regulaminu oraz Umowy, będą wysyłane do nowo rejestrowanych Dystrybutorów na adresy email wpisane podczas ich rejestracji.
Każdorazowo w procesie rejestracji, dopóki konta te nie zostaną aktywowane, to nowych osób nie będziecie widzieć w strukturach.

W związku z zapowiadanymi od października zmianami, przygotowaliśmy folder informacyjny z bardziej szczegółowym opisem wdrożonych zmian. Opisaliśmy w nim m.in. jak uzyskać nowe ID i jak będzie wyglądała odtąd rejestracja nowych Dystrybutorów.
Wszystkich Menedżerów, którzy wiążą z naszą firmą swoje plany zawodowe, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i o przekazanie ich przede wszystkim tym współpracownikom, którzy jeszcze nie posiadają hasła dostępowego do Strefy Menedżera:


https://colway-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nikita_colway_onmicrosoft_com/EVsMR6J0c65HsSPBmmN-CTQBubA62hAFJxDP4tn7QuhRPA?e=exbbew


Nikita ZychProces nadania wszystkim nowych, sześciocyfrowych numerów ID – zakończony!

Materiał opublikowany 22.01.2019

Informuję z satysfakcją, że bynajmniej nie tak łatwa, jak się początkowo zdawało, operacja nadania wszystkim Uczestnikom Sieci COLWA Y, których pełne dane posiadamy w Systemie – nowego, sześciocyfrowego numeru ID - została zakończona sukcesem.

Przy tej okazji – trochę danych statystycznych:
Historycznie w Systemie COLWAY, w latach 2004 – 2019 zarejestrowanych zostało blisko 130 tyś pozycji osób zaproszonych do naszego Przedsięwzięcia.

Po licznych weryfikacjach, w dniu wejścia nowych przepisów RODO mieliśmy w bazie danych 97263 osoby.

W dniach 17-21.01 rozesłaliśmy na wszystkie, posiadane adresy e-mail informację o nadaniu nowego, sześciocyfrowego numeru, identyfikującego adresatów w naszym Systemie. Skutecznie wysłanych zostało 42401 maili, z czego 13993 należy do Uczestników Sieci, którzy mają status Menedżerów. Była to również jeszcze jedna okazja przypomnienia ogromnej liczbie osób o Organizacji, do której niegdyś przystąpili i stworzenie im kolejnej możliwości „wypisania" się z naszej bazy. Skorzystały z niej tylko pojedyncze osoby, a więc podane liczby wyżej obrazują rzeczywistą ilość osób, które akceptują swoją przynależność do COLWAY. Mimo, iż tylko część posiadaczy aktywnych adresów e-mail wykazuje jednocześnie aktywność dystrybucyjną, to liczby te są imponujące.

Oprócz „odwrażliwienia" naszej bazy danych i przejścia z niechętnie podawanych do identyfikacji numerów PESEL na generowane przez system unikalne numery sześciocyfrowe, operacja ta pozwala uprościć rejestrację osób zapraszanych do współpracy z COLWAY, co opisywaliśmy na tych łamach kilkakrotnie.

Napłynęły pytania, co z zapowiadaną możliwością rejestracji nowo pozyskanego Dystrybutora, przez Dystrybutora? Otóż jest to jak najbardziej możliwe. Obecnie nawet prostsze, gdyż już praktycznie każdy może w łatwy sposób „zapisać" się do COLWAY samodzielnie - o ile tylko zna nowy, sześciocyfrowy nr ID osoby „pod" którą chce to zrobić.

Zapiszcie sobie link do okienka rejestracyjnego: https://sklep.colway.pl/index.php?route=account/create Czy takie okienko pojawi się w ogólnodostępnej części naszej strony internetowej, jeszcze przed jej zmianą na nową? Raczej nie, jakkolwiek radzimy nad innym rozwiązaniem, które da ten sam skutek.

Cała operacja nadania nowych ID przebiegła sprawnie. Jeżeli ktoś nie otrzymał maila, niech przeszuka skrzynki ze spamem. Jeżeli komuś System nie nadał nowych numerów ID na wszystkich posiadanych przez niego pozycjach (np. rodzinnych) – proszony jest o kontakt z COLWAY.

Uwaga! Obecnie już rejestrujemy się w COLWAY bez konieczności podawania PESEL. Ale... pozostały dwie kwestie. Fiskalno-formalna, jaka pojawi się, gdy osoba zarejestrowana zostanie już Menedżerem, któremu należna będzie prowizja oraz etyczno-porządkowa, wynikająca z rzadkiej potrzeby kontrolowania nieakceptowanych (patrz Reguły Etyczne COLWAY) prób migrowania do innych struktur...
W największym uproszczeniu (póki co, bo może i te kwestie rozwiążemy inaczej) - przy awansie Dystrybutora na Menedżera (dopiero wtedy i bez wpisywania do edytowanego profilu), będziemy wymagali podawania nr PESEL/NIP – do wyboru.
Numeru tego nie będzie już oczywiście w ogólnej bazie danych, w sensie możliwości dostępu do niego kogokolwiek. Znajdzie się jedynie w odrębnym zbiorze naszych kontrahentów (gdzie już nie działają przepisy RODO dotyczące osób fizycznych) i tylko dla potrzeb księgowości COLWAY, która sięgnie po niego dopiero wówczas, gdy jego posiadacz zgłosi się do kasy, czego wszystkim im oczywiście życzymy!

c.d. Aktualności styczniowo-lutowych oczywiście nastąpi.

 

Jarosław Zych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona colway.pl używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem