AKTUALNOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE


Drodzy Państwo…


Chcę, tradycyjnie już, u schyłku roku zwrócić się do moich Przyjaciół biznesowych, ale i do tych spośród tego licznego grona, o których myślę więcej i cieplej, niż tylko w kategoriach zawodowych.

Drodzy Współpracownicy i Pracownicy, Kontrahenci i ci Partnerzy - których zaangażowania przecenić nie umiem…

Szanowni Menedżerowie, Dystrybutorzy, wierni Klienci i wszyscy nasi Sympatycy! Ci, którzy wiecie o COLWAY już chyba wszystko - oraz ci, którzy dołączyliście do nas niedawno i dopiero się naszej społeczności i firmie przyglądacie.

Niebawem zamkniemy 15-ty rok naszej Organizacji. Dla każdego przedsięwzięcia wolnorynkowego, a już szczególnie dla takiego, którego główną siłę napędową i energię stanowią ludzie – jest to czas długi.
Bo 15 lat, to okres w życiu człowieka, w którym wszystko się może zdarzyć, podobnie jak wszystko może się zmienić. A więc każdy człowiek mądry doświadczeniem życiowym, powinien też rozumieć i szanować prawo do wszelkich zmian w postawach innych ludzi. Prawo do wyborów ich własnych dróg i priorytetów.

15 lat to również czas dostatecznie długi, by mogły się nam przytrafić w nim błędy. Człowiek mądry doświadczeniem życiowym, powinien więc z tym się pogodzić i do takich błędów przyznać. A jeśli nawet uważa, że współodpowiedzialni za nie są też inni – to dla uniknięcia ich powtórzenia powinien po prostu sam przejąć całą odpowiedzialność za przyszłość.

To są refleksje, jakimi ja osobiście zamykam mijający rok.

Podsumowując rok 2018 – najpierw w aspekcie zmian jakościowych – mam świadomość, że mogliśmy zrobić więcej. Mimo, iż nikt nie zaprzeczy, że zmiany na lepsze zaszły. Szczególnie zmiany wizerunkowe, co obrazują nie tylko nasze produkty, lecz co widać w naszych materiałach i w naszym przekazie medialnym, włącznie z wydźwiękiem ostatnich Konferencji i Rocznicy w Rynie. COLWAY to Marka - z pewnością nie jest hasłem reklamowym. Przyzwyczailiśmy się wszak i do tego, że kolejne lata przynosiły nam wzrosty obrotów. Tymczasem rok 2018, w sumarycznym wyniku całej Organizacji taki nie był. Stało się tak dlatego, że kilka struktur zanotowało istotne spadki, czego przyczyn można upatrywać w różnych zdarzeniach i z czego chcę wyciągnąć daleko idące wnioski. Patrząc z Koleczkowa, trudno wprawdzie rok mijający nazwać kryzysowym, skoro inne duże struktury swoje wyniki utrzymały, a jeszcze inne w ostatnich kilkunastu miesiącach - właśnie rozkwitły. Obniżka obrotów w skali polskiej Organizacji była jednak zauważalna, choć nie dramatyczna.

Rok 2018 nazwę raczej rokiem korekty, czyli wyjaśnienia kto i gdzie się odtąd angażuje – oraz oparcia o to, co mamy na pewno, w tych wszystkich dziedzinach, które w najbliższej przyszłości zadecydują o pomyślnej kontynuacji. Także rokiem oparcia się o nasze aktywa jakimi są: najlepsze elementy naszej Marki, wybrane – czyli te niezmiennie żywe spośród naszych rdzennych Wartości, nasz potencjał naukowo - produktowy i wreszcie Ludzie, a konkretnie ci ludzie, którzy wybrali COLWAY i już na pewno nie odstąpią od podjętych wyborów, od przyjętych zasad i od obranych celów.

Zamierzam więc w roku nadchodzącym oprzeć się właśnie o to, co pozostaje i pozostanie na pewno. Czyli o nasze fundamenty, które są wystarczająco silne, by pozwoliły na przeprowadzenie potrzebnych reform. Będzie nam po drodze wszystkim tym, którzy przyjmą podobną postawę.
Mamy w COLWAY ogromny potencjał do zrobienia kolejnych rzeczy wielkich. Jest nas mnóstwo takich, którzy czują dobrze naszą siłę i którym nie zabraknie ani konsekwencji ani entuzjazmu.

Pojawią się zadania, które będę musiał oddelegować i projekty, którymi nie pokierowałbym sprawnie, lecz pragnę zakomunikować, że odpowiedzialność za decyzje, jakie zostaną podjęte w 2019 r - będę ponosił już wyłącznie ja.
I wyłącznie przed Wami.

Zmiany są tym, co towarzyszyć nam będzie w coraz szybciej pędzącym świecie – coraz częściej. Są nieuchronne, z czego ja również zdaję sobie sprawę, podejmując je dla dobra naszej wspólnej sprawy, za którą odpowiedzialny czułem się zawsze - ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za rozróżnianie tego, co zmienić trzeba, od tego co zmieniać nie wolno.

Wiem, co musimy zrobić i powiem Wam o tym wkrótce.

Na razie, pozwólcie Przyjaciele, w nawiązaniu do deklaracji przejęcia pełnego kierownictwa i odpowiedzialności, że zmienię coroczny tytuł okolicznościowych Podziękowań: „COLWAY DZIĘKUJE” – i tym razem, to ja sam wszystkim podziękuję i pod tymi podziękowaniami sam się też podpiszę.
Dziękuję Wam wszystkim!

W pierwszej kolejności dziękuję mojemu wieloletniemu Przyjacielowi, prawdziwemu pomysłodawcy i twórcy COLWAY – Maurycemu Turkowi. Za wszystko, co zrobił od początku naszych początków i za styl, w jakim zapowiedział definitywne wycofanie się w nadchodzącym roku z bezpośredniego zaangażowania w naszej Organizacji i z udziałów w mającej obsługiwać ją w niedalekiej przyszłości firmie.

Tegoroczne Podziękowania chciałbym tak w ogóle, zacząć tym razem inaczej… Czyli od złożenia ich najpierw całej plejadzie fantastycznych ludzi, z którymi pracuję na co dzień, nie dziękując im jednak tak za ich zaangażowanie tak, jak na to zasługują. Myślę o Pracownikach i Współpracownikach, których imiona musiałbym wymieniać tu wielokrotnie, by wyczerpać listę moich powodów do wdzięczności.

I tak: za mnóstwo pracy, której efektów często nie widać oraz wkład we wspomniane już zmiany wizerunkowe - pragnę podziękować Nikicie Zychowi, a przy tej okazji tym, którzy pracowali na to od strony graficznej i wykonawczej, czyli ludziom takim, jak Michał Królak i jego zespół drukarski.

Za największy udział we wzmocnieniu szeroko rozumianego, obecnego wizerunku naszej Marki - oczywiście Karolinie Górskiej. Jej pomysły wspomagał i często uzupełniał własnymi inicjatywami nieliczny, lecz pracowity zespół, czyli: Izabela Malitka, Kamil Radajak i od września br. Agnieszka Wójcik, a wspomagali w minionym roku osobno wymienieni graficy, fotografowie i filmowcy.

Karolinie dziękuję także za ogrom pracy marketingowej i szkoleniowej, za kilkunastogodzinne dni pracy dla COLWAY, za przygotowania naszych wielkich imprez, za Kasię Figurę i inne wydarzenia, koncepcje oraz pomysły, za szkolenia i za wsparcie udzielane osobiście dziesiątkom Menedżerów naszej Sieci.

COLWAY to od lat Załoga, obsługująca Organizację, która w mojej opinii zbliżyła się do ideału. Niezawodnością, samoorganizacją i osobistym zaangażowaniem.
To Dział Zamówień, czyli Monika Lehmann, Beata Mazajło i Aleksandra Starosta.

To Dział Księgowy, czyli: Emilia Bieszke, Justyna Kalkowska, Blanka Selka i Lidia Unton.

To Magazyn wysyłkowy, czyli: Piotr Jakubowsk, Sebastian Kostrzewa, Kamil Lenartowski, Andrzej Lewiński, Bartłomiej Robakowski i Mirosław Wałęsa.

To ludzie pracy niezwykle pożytecznej: Sebastian Knap, Damian Naczk i Jarosław Szoła, a od września również Justyna Florczak.

Przyjmijcie, proszę wszyscy wymienieni - tym razem moje personalnie do Was kierowane podziękowania. Stanowicie załogę, której mógłby pozazdrościć mi niejeden pracodawca!

Dziękuję za szkolenia, webinary i filmy produktowe Paulinie Michalskiej, a za wsparcie w tym zakresie Siergiejowi Batieczce i Marzannie Kamińskiej i wszystkim pozostałym autorytetom i trenerom, jacy nam w minionym roku pomagali, w tym szczególnie Jarkowi Słoniowi, na którego w obliczu choroby dr Krzysztofa Słonia spadło ostatnio także bardzo trudne zadanie pilnowania dostaw dla COLWAY.

Doktorowie Słonie otwierają poczet tych spośród producentów, którzy robią dla COLWAY coś więcej, niż po prostu zaopatrzenie w towary. Tych, którzy oddają nam kawałek swojego serca: Olimpia Baranowska, Przemysław Hirsch i Piotr Pakuła. Dziękuję… Również pozostałym wytwórcom, którzy są rzetelnymi partnerami.

Dziękuję też czterem panom i jednej pani, jakich w minionych roku nie widzieliście na scenie, ani nawet niczego ich autorstwa nie przeczytaliście. Zapewniam jednak, że wiem za co im dziękuję: Błażej Dolniak, Maria Chełmińska, Andrzej Frydrychowski, Marek Jędryczka i Henryk Kujawa.

A naprawdę gorące wyrazy wdzięczności ślę dwóm panom, których poznaliście bardzo dobrze! To prof. Krzysztof Warzocha i okrzyknięty Człowiekiem Roku 2018 w COLWAY – dr Filip Porzucek.

Pozwólcie mi Państwo jeszcze, skoro już zmieniłem konwencję i wieloletnią chronologię dorocznych Podziękowań – na wymienienie jeszcze jednego pocztu nazwisk osób, które zdecydowanie na to zasłużyły.

Daria Wasiluk, Grażyna Rangiełowa, Nikołaj Rangiełow, Jolanta Gacek, Wojciech Madaliński, Sigrún Kjartansdóttir, Paweł Adamczuk, Waldemar Leszoński, Katarzyna Młotkowska, Alejandra Rovira, Raja Boyadzhieva, Piotr Grabowski, Tomasz Jagielski, Rafał Pudyszak, Paweł Krok, Monika Lembryk-Bucior, Piotr Szczeciński, Tomasz Turkowski, Michał Zielke, Katarzyna Figura, Bogusław Januszewski, Alicja Kujawa, Aleksandra Dresler, Marta Goerth, Jacqui Dunal, Van Thi Ngoc Hai, Tatiana Jenacka, Andriej Żukow, Otilia Rizner, Andrea Cervicek, Ines Kozlovski.

 

Wreszcie Ci, którzy zapoczątkowali największe, ponadmilionowe obrotami handlowymi w skali miesiąca (w porządku alfabetycznym):

 

Barbara Buławska, Agnieszka Chyćko, Henryk Lipa, Grażyna Polańska, Marek Przeniosło oraz Jadwiga i Marek Strzemżalscy

 

Dziękuję tym, co patronowali w minionym roku obrotom wieloset tysięcznym:

 

Małgorzata Adamowska, Stanisław Augustynowicz, Beata Bębas, Piotr Buławski, Adam Cybulski, Zofia Daniluk, Dorota Dąbrowska, Maria Gałecka, Hanna Gapińska, Bożenna Godusławska, Barbara Gorczyca-Nowaczek, Ewa Grabowska-Koziarz, Aneta Graf, Tomasz Graf, Robert Hołod, Tomasz Kabaciński, Sylwester Kalinowski, Krzysztof Karliński, Irena i Ryszard Krusche, Ewa Leończak, Leokadia Łuć, Izabela Oleksy, Renata Panek, Róża Rapacewicz, Michalina Romanowska, Monika Rynkowska, Anna Sadurska, Ewa Sobańska, Joanna Sobańska, Irena Szurmiak, Iwona Świerczyk, Aneta Tokarska, Marta Warzyńska, Małgorzata Weiss, Hanna Więckowska, Sławomir Więckowski.

 

I obrotom ponad dwustu tysięcznym:

 

Sylwia Aleksiejuk, Bożena Bąk, Olena Bednarowska, Piotr Biały, Wanda Buśko, Krystyna Derbin, Anna Dratwińska, Paweł Florek, Mariusz Fortuna, Izabella Karwowska-Oczepa, Swietłana Kozakowa, Natalia Kulawiec, Adam Kusiak, Waldemar Łaska, Joanna Marek, Beata Mazur, Artur Mochnia, Dariusz Olszewski, Marek Olszewski, Grażyna Pilarska-Sorokin, Jakub Sapiński, Renata Sikorska, Bożenna Stankiewicz, Małgorzata Wajda.

 

Osobną kategorię dla podziękowań, ale i wyrazów uznania stanowili co roku Menedżerowie notujący obrót ponad stutysięczny w skali miesiąca, ale już stricte w siedmiu poziomach swojej struktury! Na tych z Was, którzy zrobili to po raz pierwszy - będę czekał na cenie Rocznicy w Wieliczce ze Złotą Odznaką. Was też chciałbym w nadchodzącym roku pierwszych wesprzeć w systematycznej pracy nad rozwojem Struktur!

 

Katarzyna Bakun, Magdalena Bartosik-Bordulak, Paweł Borys, Anna Bronowicz-Stańko, Leszek Dratwiński, Bożenna Dudek, Barbara Gierska, Renata Giętka, Anna Godusławska, Katarzyna Godusławska, Marcin Golonka, Anna Góźdź, Edyta Grabowicz, Daria Grzechnik, Paweł Grzechnik, Izabela Jagodzińska, Barbara Jastrzębska, Helena Kapuścińska, Krzysztof Kaźmierski, Mirosława Kowalska, Iwona Kozak, Ewa Kuciak, Magdalena Kuklińska, Sylwia Kurpisz-Hałas, Elżbieta Łoś, Janina Małecka-Ulińska, Angelika Mazurkiewicz, Małgorzata Mazurkiewicz, Natalia Mrózek-Golonka, Halina Mydłowska, Gabriela Niedziela, Aleksander Owsiak, Irena Pieczulis, Agnieszka Piekoszewska, Emilia Pieńko, Beata Potyralska, Agnieszka Rogacin, Rafał Rynkowski, Robert Sękowski, Wojciech Szynkora, Anna Śruborz, Ewa Święćkowska, Małgorzata Wal, Katarzyna Wicher.

 

Dłuższa, znacznie dłuższa jest przecież lista tych, którym chciałbym dziś za miniony rok napisać: DZIĘKUJĘ. Mam nadzieję, że nie pominęliśmy na niej nikogo… Jeśliby jednak się to stało – serdecznie przepraszam:

 

Emilia Afet, Danuta Amerek, Marcin Antkowiak, Anetta Antychowicz-Gabryś, Ewa Banaszek, Łucja Bartosik, Katarzyna Bartosik, Violetta Bautz, Anastazja Beder-Proniewicz, Ewelina Bednarska, Danuta Benza, Monika Biały, Krystyna Biegacz, Agnieszka Biernacka-Leja, Magdalena Blumczyńska, Helena Bobin, Karolina Boborowska, Dorota Bogdan, Marzena Bogdan, Ewa Bojęś, Katarzyna Borecka, Anna Borkowska, Grażyna Borowiecka, Halina Bosiacka, Ewa Brynda, Małgorzata Brzoza, Iwona Bubek, Alina Bubel, Ewa Bułat, Paweł Bubula, Teresa Budzik, Jolanta Budziszewska, Waldemar Bystrzycki, Ewa Całka, Małgorzata Cebryk, Alicja Celary, Dorota Chałupka, Lilianna Chlubek, Małgorzata Chmielewska, Ewa Ciesielska, Simon COOKs, Milena Chorążewska, Małgorzata Cichoń, Elżbieta Cietrzewska, Jolanta Cywińska, Zofia Czech, Damian Cejlowski, Maria Czerska, Małgorzata Czubak, Ewa Daroszewska, Karina Dąbrowska-Huk, Joanna Deresiewicz, Barbara Dębosz, Elżbieta Dębowiec, Przemysław Dębowiec, Lidia Do, Małgorzata Dobrzańska-Wielkopolska, Agnieszka Dobrzyńska, Jadwiga Domanowska, Anna Domańska, Wiesława Domańska, Tomasz Dominiak, Natalia Dopierała, Krystyna Drab, Barbara Draganow, Renata Dudek, Jacek Dulny, Urszula Dulny, Dorota Dworak, Maria Dyba, Małgorzata Dyko, Barbara Dzięcioł, Mirella Dziuba, Jarek Dziuba, Marzena Faltyńska-Ratajczak, Małgorzata Fasiecka, Donata Fiedurczuk, Kamil Filipczak, Małgorzata Filipiak-Pietrzyk, Małgorzata Folga, Monika Fourie, Sławomira Fórmanowicz, Rafał Foss, Janusz Franczak, Lidia Franczak, Grażyna Frątczak, Mirosław Freliga, Agnieszka Fryt, Beata Gacek, Halina Gałuszka, Lidia Gdaniec, Anetta Geldner, Barbara Gielarowska, Barbara i Romuald Giera, Agata Giętka, Konrad Giętka, Izabela Gmitrowicz, Anna Godlewska, Marcus Goerth, Krystyna i Ireneusz Goleńscy, Iwona Gościniak, Amalia-Lara Gowin-Bartłomiejczyk, Stanisław Górka, Andrzej Górski, Agnieszka Grabalska, Anna Graboń, Małgorzata Graboś, Mateo Grabowski, Joanna Gradzińska, Damian Graf, Beata Grzelewska, Marek Grzelewski, Katarzyna Grześkowiak, Stefania Gubalska, Krzysztof Gut, Renata Guzik, Wioletta Hamera, Agnieszka Hawrysz, Anna Heinke, Małgorzata Helak, Izabella Hoffmann-Fortuna, Elżbieta Hojnowska, Wioletta Hołod, Bartosz Hołuj, Ewelina Horak, Alicja Hrehorowska, Irena Husak, Małgorzata Ilukowicz, Grzegorz Jagiełło, Klaudia Jaguś, Agata Jakubek, Piotr Jakubek, Marta Jakubowicz, Ryszard Jakubowski, Andrzej Janicki, Marek Janicki, Anna Janke, Joanna Jankowska, Mirosław Jarocki, Małgorzata Jarzębkowska, Helena Jasińska-Przychodniak, Ryszard Jastrzębski, Wioletta Jaworska, Aneta Jensen, Magdalena Jodłowska, Piotr Joszczak, Aleksandra Jura, Alina Jurczak-Guzdek, Maria Kaczmarczyk, Piotr Kaczmarczyk, Piotr Kaczor, Teresa Kamińska, Zofia Kaniewska, Anna Kaptacz, Hanna Karalus, Alina Kardasz, Rosita Karpaviciene, Virginijus Karpavicius, Izabela Karpiel, Beata Kasa, Elżbieta Kasperek, Joanna Kasprzyk, Magdalena Kasprzyk, Izabella Katalińska, Mariusz Kawula, Paweł Kądzioła, Joanna Kazubek, Grażyna Kaźmierczak, Bartosz Kaźmierski, Karolina Kędziora, Andrzej Kępa, Halina Kępka, Klaudia Kieliszek, Magda Kiełkowska, Justyna Kierczek, Karina Kita, Justyna Kita, Leszek Klim, Maria Róża Knap, Michalina Kochaniewicz, Zofia Kocot, Beata Kokoszka, Halina Kołaczyk, Barbara Kołodziejczyk, Mirosława Kołpacka, Alicja Konefał, Ewelina Kopeć, Genowefa Kopejkin, Karol Korczak, Konrad Kordyszewski-Kobus, Katarzyna Korol-Tokarzewicz, Lucyna Korpal, Małgorzata Kosiak, Małgorzata Kosińska, Sebastian Kostrzewa, Anna Kotańska, Iwona Kowalonek, Agnieszka Kowcz, Aneta Kozak, Dorothy Koziel, Beata Kozieł, Jarosław Kozłowski, Kinga Krajczyńska, Bożena Krasna, Wacław Kraszewski , Mariusz Kroczyński, Alicja Król, Katarzyna Kruszczak, Alina Krzyształowska, Maria Kucharska, Alicja Kujawa, Krystyna Kulaszewicz, Janusz Kulawiec, Małgorzata Kulik, Halina Kumosa, Bogusław Kuraszewicz, Agnieszka Kurzawska-Cepa, Marta Kuszczak, Wiesława Kuśmierz, Anna Kwiatkowska, Dorota Kwiecień, Wiesław Kurzyna, Anna Kwaśnik, Maria Kwaśnik, Wiesław Kwaśnik, Monika Lehmann, Waldemar Leja, Ewa Lenarczyk, Elżbieta Leniar, Michał Leończak, Tomasz Lesiakowski, Jadwiga Lewicka, Gabriela Lewińska, Ewelina Lis, Małgorzata Lis, Zbigniew Liss, Alicja Loyola-Fernandez, Bożena Łagowska, Oskar Łastowski, Zygmunt Łoś, Anna Łoza, Grzegorz Łukaszewski, Hanna Łukomska, Zofia Łyczywek, Natalia Maciejewska, Maciej Maciejewski, Edyta Maciukanis, Zygmunt Maćkowski, Fanny Madalińska, Józef Madaliński, Roman Madaliński, Natalia Maj-Tabaka, Małgorzata Majewska-Gelek, Beata Malec, Leszek Małysz, Joanna Mamczarz, Sylwia Manjlai, Krystyna Marciniak, Krystyna Marcolla, Piotr Marcolla, Piotr Marczak, Bartosz Marek, Stanisław Marków, Marcin Maruszak, Roma Matyjaszczyk, Iwona Michalak, Patryk Michalski, Beata Michałowska, Ewa Mikulska, Piotr Milanowski, Elżbieta Miłosz, Alicja Mironiuk, Robert Mirski, Hanna Mitońska, Emilia Mitura, Dorota Mochocka, Renata Mościszko, Hubert Mroczek, Robert Mucha, Maria Muczko, Małgorzata Musiał, Bogusława Musielak, Julita Nagel, Ewa Niechwiej, Jadwiga Niewójt, Dorota Niezgoda, Ewelina Nijaki, Maryna Nowaczenko, Ireneusz Nowaczek, Anna Nowak, Krzysztof Nowak, Halina Nowakowska, Mariusz Nowakowski, Joanna Nowecka, Marta Nowicka, Renata Noworolska, Alina Ogińska-Gil, Sławomir Ochmann, Stanisław Ogorzały, Beata Olczak-Adamska, Anita Olechna, Natalia Olejnik, Agnieszka Olszak, Barbara Opadczuk, Hanna Opiła, Cezary Orłowski, Małgorzata Orzałkiewicz, Danuta Osękowska, Anna Osińska, Iwona Ostrowska, Paweł Ostrowski, Zygmunt Ostrowski, Helena Owczarek, Mateusz Palacz, Maria Palkowska, Jolanta Panasiuk, Wincenty Panasiuk, Przemysław Pawlak, Ewa Pawłowska, Magdalena Pawłowska, Marta Pawłowska, Agnieszka Penkajło, Marzena Penkajło, Elżbieta Piasecka, Irena Piątek, Witold Pieczulis, Piotr Pieczykolan, Stanisław Pieńko, Halina Pieróg, Barbara Pietrasz, Barbara Pietrzak, Barbara Pilawa, Edyta Pioterczak, Beata Pisarska, Piotr Piwowarski, Kamila Pobudkiewicz, Andrzej Podlasin, Małgorzata Polak, Urszula Polak, Teresa Polit, Iwona Poręba, Lidia Potera, Michał Potkański, Rafał Potkański, Wiktorija Protasowa, Ewa Przewrocka, Kazimiera Pułka, Barbara Radajak, Wojciech Rafiński, Elżbieta Rakoczy, Paweł Ratajczak, Teresa Ratajczak, Edyta Ratajczyk, Shangchiri Reimichon Walenty Reszkowski, Andrzej Rokosz, Katarzyna Romanowska, Grażyna Rozmysłowicz, Wojciech Rudnik, Maria Rukasz, Danuta Rydzewska, Mariola Rymarczyk, Alicja Rzymczyk, Maria Sadowska, Ireneusz Sadowski, Władysława Salmanowicz, Bogusława Salwa, Anna Sarbinowska-Stanek, Barbara Samociuk, Laima Savukaitiene, Hamed El Sayed, Aneta Schmelzer, Alina Selwat, Estera Semeniuk, Monika Serwin, Anna Sewielska, Bożena Sewielska, Anna Sękowska, Teresa Sicińska, Agnieszka Sikorska-Szymlet, Barbara Sikorska, Jacek Sikorski, Jan Sikorski, Barbara Sinczykowska, Monika Siotor, Dorota Skiba, Aleksandra Skowron, Beata Skrobisz, Danuta Skrok, Żaneta Skrzypczak, Ewa Smilgin, Marta Smolak, Joanna Smolińska, Łukasz Smoliński, Jacek Socki, Marta Solik, Zofia Stabrowska, Paweł Stańczyk, Lidia Starzyk-Hudyka, Alicja Staszczuk, Beata Staszczuk, Bogusław Staszczyk, Ewa Staszczyk, Klara Stec, Grażyna Stefańska, Nina Stefańska, Elżbieta Stępień, Lidia Strasser, Anna Stręciwilk, Ewa Streich-Chrostowska, Wanda Struk, Rafał Strzelczyk, Renata Suder, Barbara Suess-Stangreciak, Elżbieta Sulowska, Krystyna Sułkowska, Katarzyna Surlas, Monika Suska-Łojek, Teresa Swenda, Izabela Szablicz, Ewa Szady, Agata Szafczyk, Jolanta Szast, Anna Szcześniak, Paweł Szczepaniak, Ewa Szcześniak, Piotr Szewczyk, Aldona Szlagowska, Anna Szlęzak, Kamila Szłabowicz, Katarzyna Szoła, Renata Szpala, Małgorzata Szpalerska, Iwona Sztaba, Krzysztof Sztaba, Andrzej Szumski, Bartosz Szwed, Ewa Szwonek, Olga Szymańska, Katarzyna Szymkowiak, Anna Szymyślik, Seweryn Ściążko, Jolanta Śmiałkowska, Henryka Świerczek, Ewa Helena Świtek, Artur Tarasiewicz, Ewa Tarwacka, Danuta Tomczak, Dominika Tomczak, Rafał Tomczak, Krzysztof Tomczyk, Tadeusz Tomczyk, Jacek Tomkiewicz, Zyta Topka, Czesław Toporkiewicz, Łukasz Towalewski, Karolina Turek-Rudnik, Klaudia Tylicka, Zbigniew Tymieniecki, Jolanta Tyndyk, Barbara Tyniec-Podgajna, Wojciech Twarużek, Swietłana Urban, Jarosław Wachowiak, Helena Wańkowicz, Henryka Wardęga, Jarosław Waruszyński, Monika Wasurczak, Grażyna Wągrodna, Łukasz Wągrodny, Jerzy Wcisło, Ewa Wcisło-Nowosielska, Izabela Welter, Joanna Wensierska, Iwona Wenta, Krzysztof Wicher, Dorota Wiszowata, Marianna Wit-Rzepka, Mariola Witkowska, Stanisława Witkowska, Mirela Wleklińska, Ewa Włodarczyk, Anna Wodawska, Ilona Wojas, Marek Wojcicki, Małgorzata Wojciechowska, Izabela Wojtkun, Dorota Wojtyra, Małgorzata Wojtyra, Agnieszka Woźniak, Ewa Woźnica, Agnieszka Wójtowicz, Agata Wróblewska, Aleksandra Wróblewska, Daniel Wróblewski, Bogumiła Wrzesińska, Ewa Wysocka, Vita Valaitiene, Irena Voigt, Walery Zabrodski, Stanisław Zając, Teresa Zakrzewska-Burchacka, Zbigniew Zapart, Jolanta Zeńczak, Agnieszka Zielińska, Magdalena Zielińska, Grzegorz Zientarski, Jerzy Zięba, Maciej Zięba, Urszula Zimoląg-Stankiewicz, Emilia Zych, Marcin Zytecki, Ewa Żekieć-Gitalewicz, Maria Żyra.

„Robocze” Aktualności styczniowe (a w nich pierwsze dawki informacji o tym, co nas czeka w roku nadchodzącym) będą ukazywać  się w tym miejscu, tym razem nie wszystkie  na raz, a temat po temacie, w pewnych odstępach czasowych -  najpóźniej od 15 stycznia. Na razie tylko komunikaty najpilniejsze:

  • w styczniu nie będzie żadnych kampanii w rodzaju „małych promocji”
  • nie przewidujemy też żadnych podwyżek cen, wartości pkt itp.
  • uruchomimy wszystkie zapowiedziane ułatwienia i zmiany w Systemie – przede wszystkim pojawi się nowy sześciocyfrowy identyfikator (ID)
  • nie będzie, póki co, żadnych rewolucji (szczególnie w formach konsumowania prowizji menedżerskich)
  • jeżeli zaistnieje potrzeba zakomunikowania jakichś spraw ważnych – wyglądajcie ich w newsletterze i na Official Colway Fanpage.

 

Jarosław Zych

 

ŻYCZĘ WAM WSZYSTKIM TAK SZCZERZE JAK SOBIE SAMEMU I NASZEMU COLWAYowi – DOBREGO NOWEGO ROKU! ZASŁUGUJEMY NA NIEGO PRZYJACIELE !!!

Aktualnie nie ma żadnych zbliżających się wydarzeń

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Przejdź

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona colway.pl używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem