AKTUALNOŚCI STYCZNIOWO-LUTOWE

Aktualności styczniowe i lutowe w tym roku inaczej

Drodzy Państwo!

W latach minionych styczniowe Aktualności przynosiły tradycyjnie moje zapowiedzi różnych działań planowanych na kolejne 12 miesięcy. Były zazwyczaj obszerne i … coraz mniej powszechnie czytane, o czym przekonywałem się przy podejmowaniu awizowanych realizacji już w trakcie roku, jak np. w 2018 r ogłaszając już obniżenie ceny niektórych produktów, a wycofanie z oferty innych, co zdawało się budzić zaskoczenie, choć nie powinno.

Jako że w tym roku nie planujemy ruchów cenowych, finansowych, ani żadnych innych rewolucji na skalę wymagającą uprzedzania Was o ich szczegółach już w styczniu, a za to pojawi się szereg tematów, które chciałbym opisać szerzej, żywiąc nadzieję, że zapozna się z nimi jak najszersze grono Uczestników naszej Sieci – Aktualności styczniowe, a być może również lutowe – otrzymają inną formułę. Nie będą jednorazowo opublikowanym „tasiemcem”, którego czytelnictwo spadało proporcjonalnie do obszerności moich tekstów i kryzysu czytelnictwa w ogóle - lecz raczej cyklem materiałów informacyjnych.

Liczę na to, że takim zabiegiem przyciągnę Was do kilkukrotnego zajrzenia na te łamy w najbliższych tygodniach i do zapoznawania się z nader ważnymi moim zdaniem tematami po kolei, acz w objętościowo mniejszych dawkach. Liczę na to również, że w ten sposób wciągnę Was w proces potrzebnych nam wszystkich inicjatyw i reform!1 lutego 2019 zaczynają obowiązywać Reguły Etyczne

Materiał opublikowany 15.01.2019

Zaczynamy od tego, co opóźnione, aczkolwiek w tym przypadku nie mam poczucia winy za niedotrzymanie zapowiedzianego na Rocznicy terminu. Uważam nawet, że każde przedłużanie konsultacji z Wami robiło bardzo dobrze temu zbiorowi zasad, regulujących przede wszystkim relacje zawodowe pomiędzy Wami (o stosunkach Uczestników Sieci z organizatorami tego przedsięwzięcia i zarazem zarządzającymi nim – stanowiły bowiem dotąd: Umowa Dystrybucyjna wraz z aneksami oraz Regulaminy porządkowe, jakich wymaga dziś funkcjonowanie w przestrzeni
Internetu).

Reguły Etyczne redagowane były w pierwszym etapie jako: „Kodeks Etyczny” – zmiana nazwy na mniej pompatyczną dla tak skromnego aktu, nastąpiła za Waszymi opiniami.
Miały one powstać już wiele lat temu. Niezdolność niegdysiejszej Rady Liderów do ich zredagowania była bezpośrednią przyczyną rozwiązania tamtego ciała samorządowego w COLWAY. Minęły jednak lata i wrócił temat skodyfikowania przede wszystkim dla samego ich nazwania, zdefiniowania – czyli inaczej: wytknięcia, a następnie dopiero obłożenia konkretnymi sankcjami – najpierw działań i zachowań, które w naszej Społeczności są nieetyczne na pewno. I dopiero w drugiej kolejności wynikła potrzeba sformułowania zasad, jakie pozwolą skutecznie dociekać, kiedy pewne zachowania i działania, w skomplikowanych często relacjach zawodowych pomiędzy Wami, będą mogły za nieetyczne wobec innych Uczestników Sieci - zostawać uznawane.

Pomysłodawcy Reguł Etycznych – inicjatywy całkowicie oddolnej - wierzą w to, że wydatnie nam wszystkim pomoże samo zaistnienie tego kodeksu społecznościowego. Czy mają rację? Przeczytajmy je najpierw ze zrozumieniem.

Proszę wszystkich, którzy w COLWAY handlują, a nawet tylko systematycznie nabywają produkty z rabatem - o przeczytanie tego Zbioru. Pojawiły się w nim, w końcowym etapie, u schyłku roku – i była to również Wasza inicjatywa – zapisy nader odważne, ale jak najbardziej słuszne!
Zredagowane językiem, który na pewno można jeszcze poprawić, Reguły Etyczne zawierają w obecnym, ostatnim ich kształcie dużo emocji. Postrzeżecie wszak na pewno w lekturze, iż niosą nam oprócz porządku – również kwanty nowej energii marketingowej. Jest w nich, mimo że to w istocie „wyliczanka” samych negatywów – wiele jak najbardziej pozytywnego przesłania.
A nawet potężny, bo trwały aspekt motywacyjny!

Zaryzykuję wręcz tezę, iż wdrożenie takich Reguł Etycznych, w sposób zgodny z zamysłami autorów ostatnich uzupełnień, może przynieść nam wszystkim nader niespodziewane efekty, a na pewno dać impulsy rozwojowe w postaci nie wykorzystywanych dotąd, a świetnych mechanizmów Planu Finansowego COLWAY.

Na ostatnim etapie konsultacji z Siecią pojawiły się bowiem również zapisy ustanawiające kilka Reguł, których egzekwowanie może diametralnie zmienić biznes COLWAY, a nawet zmienić życie wielu spośród Was, którzy są w niego zaangażowani. Realizacja tych zapisów w sposób literalny może wywołać tu i ówdzie protesty, wynikające z wieloletnich złych nawyków, ale może też zdyscyplinować Uczestników naszej Sieci tak, że wspomniane, istniejące w Planie Finansowym od zawsze mechanizmy – staną się żywe i silnie prorozwojowe.

Wnikliwa lektura ostatecznego kształtu Reguł Etycznych, z pogłębioną analizą: „co wydarzyłoby się w mojej grupie, jeśliby wszystkie te Reguły zostały wdrożone i wyegzekwowane? Oraz wyegzekwowane tak samo od wszystkich innych?”… Myślę, że zajmie Wam ona dostatecznie dużo czasu i wysiłku, abym serwując noworoczne newsy - na tym materiale na razie poprzestał…

Kto zada sobie ten trud, zrozumie dlaczego Aktualności COLWAY na początku roku 2019 muszą zostać podzielone na cykle tematyczne.

Proszę pamiętać, że te Reguły Etyczne stworzyliście WY. Ja je spisywałem i czasami ubierałem w rozszerzenia interpretacyjne. A więc Wy również będziecie w mocy je wdrożyć, ich używać oraz z nich korzystać – tak samo zresztą, jak ich nie wykorzystać…

Bardzo proszę, by wszyscy pamiętali, że żadne dobre prawo nie działa wstecz, a więc Reguły obowiązywać zaczną we wszystkich ich zapisach od 1 lutego 2019 i w stosunku do działań oraz zachowań Uczestników Sieci po tej dacie! Nie wcześniejszych.
Nie mogą też one post factum naprawiać wcześniejszych skutków jakichkolwiek działań, dziś dopiero w sposób nie budzący wątpliwości zdefiniowanych jako nieetyczne!

Uwaga!

Pełny tekst Reguł Etycznych COLWAY będzie eksponowany w tym miejscu jedynie przez kilka dni! Dopuszczam możliwe jeszcze zmiany w warstwie językowej, składniowej i stylistycznej.
Tymczasem prosimy o zarchiwizowanie i rozpropagowanie tekstu Reguł Etycznych wyłącznie w swoim colwayowym otoczeniu przez Was wszystkich, którzy jesteście nimi żywo zainteresowani, a szczególnie tych, którzy nie mają hasła do Strefy Menedżera, gdzie Reguły będą dostępne do pobrania pod linkiem, jaki zastąpi tu niebawem niniejszy tekst:


OTWÓRZ PEŁNY TEKST REGUŁ ETYCZNYCHDziękuję Wszystkim, którzy to zrobili za przebrnięcie przez tę bardzo ambitną lekturę i zapraszam do pogłębionej analizy implikacji wdrożenia i egzekwowania wybranych zapisów Reguł Etycznych COLWAY. Mam bardzo wiele Waszych opinii, lecz chętnie poznam kolejne, aby tylko już nie „żądające” czegokolwiek merytorycznego w samej treści Reguł. Na to już za późno. Prace nad tym kodeksem ogłaszane były od maja 2018.Jak w 2019 roku będziemy konsumować prowizje menedżerskie?

Materiał opublikowany 16.01.2019

Moja grudniowa zapowiedź czekającego wszystkich beneficjentów prowizji obowiązku wystawiania na nie w 2019 roku jakichkolwiek rachunków, wywołała mnóstwo emocji. Powiedzcie mi jednak Menedżerowie – z jakiego właściwie powodu? Czy dlatego, że przez wiele lat, tak długo, jak tylko było to możliwe, przy wszystkich naprawdę niespotykanych w innych firmach ułatwieniach – jeszcze rozwiązywaliśmy za niektórych z Was dylematy fiskalne? Rozumiem, że przyzwyczajenie (szczególnie do rzeczy bardzo wygodnych, nawet jeżeli nie są zbyt patriotyczne) staje się drugą naturą.
Teraz jednak i Wy musicie zrozumieć, że ostatnie interpretacje prawne wykluczają już sytuację, w której jeden podatnik wpisuje sobie do bilansu księgowego dochody uzyskiwane w rzeczywistości przez innego podatnika, skutkiem czego praktycznie też płaci za tamtego podatki. A tak w istocie działo się przez wiele lat z prowizjami konsumowanymi przez Menedżerów nie prowadzących działalności gospodarczej, gdy „wybierali” je w Koleczkowie w produktach, które my fiskalizowaliśmy po stronie „sprzedaż”, czyli również „przychód”.

„Czy nie może być jak dawniej?” Niestety nie może… „Czy nie może być, jak w firmie X albo Y”? To znaczy w jakiej? Gdzie są te firmy naszej branży, które rezygnowały z dokumentów będących dla nich (a wystawianych przez prowizjobiorców) kosztami uzyskania przychodu i płaciły przez tyle lat podatki za Panią Z. i za Panią W. tylko dlatego, by nie narażać ich na stres wpisania do zeznania rocznego, który każdy obywatel musi złożyć i tak, na formularzu PIT-36, w rubryce: „inne źródła” – kwoty, będącej sumą rachunków, jakie w tym roku chcemy, by obie Panie nam wystawiły na część pobieranych w COLWAY prowizji?

NIC nigdzie nie trzeba zgłaszać, nigdzie nawet nie trzeba wysyłać żadnego pisma! Żaden urząd o nic nikogo nie zapyta, aż do kwietnia 2020 r (a i po tej dacie raczej nadal nie zapyta), bo nie będzie miał pojęcia o tym, że odbieracie jakieś prowizje. O tym, że wykonujecie jakąś „działalność nierejestrowaną”! Nie będzie też, wbrew plotkom internetowym żadnych kontaktów z ZUS-em.
Co więcej! Ogromna większość spośród tych, którzy się najbardziej tym komunikatem zestresowali - i tak nie zapłaci skutkiem zeznania, jakie złoży na druku PIT – 36 żadnego podatku, bądź zapłaci go w kwocie niewielkiej. Kto nie miał żadnego dochodu, ten – jeżeli sporadycznie odbierze w COLWAY jakąś gotówkę z tytułu prowizji – nadal mieć go do opodatkowania nie będzie, jako że kwota dochodów wolna w 2019 od opodatkowania, to 8.000 złotych.
Postawię dukaty przeciw guzikom, że 80% tych, których tak przeraził komunikat o obowiązku wystawiania nam wkrótce rachunków na przelewy do ich banku należnych prowizji - nie przekroczy tego progu dochodu 8 tyś, a już na pewno to nie „COLWAY wpędzi ich w podatki”…

Jeżeli ktoś uzyska w 2019 r. inne dochody i będą mu się one sumować – trudno. Zapłaci wówczas podatek. Proszę nie wymagać ode mnie z tego powodu poczucia winy. Jest to obowiązek każdego z nas, a patologicznym rozumowanie inne, w szczególności zabarwione jakąś z tego tytułu pretensją…
Wydaje się, iż niektóre osoby przeraża nawet nie ten podatek, tylko same pojęcia takie jak: „wystawienie rachunku”, wpisanie na nim numeru swojego (nie może być innej osoby) konta w banku, czy wypełnienie PIT-u rocznego różniącego się jednym zapisem, w jednej rubryce. Dlaczego? Bo nigdy wcześniej tego w swoim życiu nie robiły.

Uwierzcie mi, że nic w tym strasznego. Jeżeli jednak z przyczyn, których nie dociekam – ma być to istny dramat, to rozejrzyjcie się wokół siebie, a dostrzeżecie takiego Menedżera „z firmą”, który nie odmówi przesunięcia mu Twojej prowizji, gdyż chętnie powiększy sobie przychody (dla zdolności kredytowej na przykład), jeżeli Ty zwrócisz mu należny do zapłacenia od nich podatek.

COLWAY był zawsze dobrym azylem nawet dla tych, którzy nie chcą lub niezbyt mogą założyć w banku rachunku osobistego, by otrzymywać na niego prowizję. Rozumiem także ich obecną rozterkę. Myślę jednak, że przy odrobinie inteligentnego wykorzystania liberalizmu naszego Systemu i w dobrej współpracy z grupą, poradzą sobie oni także w obecnej sytuacji i w wymogach dzisiejszej rzeczywistości prawno-fiskalnej. W naszym, do Was podejściu biznesowym i w naszych rdzennych wartościach nie zmieni się bowiem nic. A to zawsze zatriumfuje nad najbardziej nawet opresyjnym systemem, czy jeszcze natrętniejszym fiskalizmem naszego życia codziennego.

Wszystko o działalności nierejestrowanej napisałem tutaj:
http://colway.pl/informacje/wydarzenia/event/40-oficjalny-dochod-bez-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej-jest-rozwiazanie-dzialalnosc-nierejestrowana

ale informacje najaktualniejsze, bo dotyczące już 2019 roku znajdziecie tutaj:
https://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/ - opisane w formie bardzo przystępnej.

Co więc trzeba, by „wybierać” już niebawem prowizję przelewem? Przysłać do nas rachunek o najprostszym brzmieniu:

 • numer (np. 1/2019),
 • data wystawienia,
 • swoje imię i nazwisko),
 • nazwa usługi: np. „prowizja za polecanie produktów”, „prowizja za sprzedaż”, "prowizja za organizacje sieci sprzedaży"
 • kwota do zapłaty (max 1125 zł w jednym miesiącu)
 • nr rachunku bankowego wraz z adresem posiadacza

 

 

Można pobrać wzory takich rachunków w wielu miejscach Internetu np. tutaj:
https://www.niepoddawajsie.pl/wp-content/uploads/2018/02/rachunek-uproszczony-wz%C3%B3r.pdf, można też wypisać go każdorazowo samemu. Nawet ręcznie. Albo skorzystać z takiego, uroczego narzędzia internetowego: https://fakturownia.pl/cennik - do 4 rachunków za darmo, potem za symboliczną opłatą.

Coś jeszcze? Tak. Do 30.04.2020, na druku PIT-36 w wierszu „inne źródła” trzeba będzie umieścić: „działalność nierejestrowana” i ewentualnie dopisać na czym ona polegała, a z pewnością urzędnikowi weryfikującemu zeznanie to wystarczy.

„A gdybym zapomniała złożyć ten PIT?” – dostałem takie pytanie. No cóż… COLWAY, droga Menedżerko, twojego US o tym nie zawiadomi, bo nie będzie nawet o tym wiedział. A jakie jest prawdopodobieństwo tego, że akurat do Ciebie, wystawcy nam kilku rachunków bez VAT przywędruje kontrola krzyżowa od COLWAY, by je sprawdzić… pozostawiam odpowiedź na to pytanie teoretykom gier liczbowych, bo przez minionych 15 lat, w żadnej z naszych spółek, uchodzących za wzorcowe modele podatników doskonałych - zdarzenia takiego nie było.

Od kiedy macie Szanowni Menedżerowie, nie prowadzący uparcie działalności gospodarczej zacząć wystawiać nam rachunki na te części prowizji, jakie chcecie odbierać przelewem? Miło byłoby, aby od zaraz. Kiedy zaś stanie się to obligatoryjne – ogłosimy w osobnym komunikacie. W tym miesiącu jeszcze nie i z pewnością w lutym i w marcu też nie. Tym, którzy tak sobie cenili prowizje w produktach – zalecam jednak teraz, czyli w styczniu, w lutym i w marcu „wybrać" wszystkie swoje depozyty prowizyjne, jakie u nas trzymają. Czyli wszystkie Wasze należności za 2018 rok, jak i bieżące. W produktach. Tak, jak zawsze lubiliście.

Na koniec wiadomość najlepsza: będzie tak, „jak w firmach X albo Y”. W jednym tylko, najbardziej interesującym niektórych z Was Menedżerowie elemencie.
Daria Wasiluk opracowuje właśnie schemat, który pozwoli Wam w drugiej połowie roku 2019 – kiedy zapewne dopiero wdrożymy wszystkie zapowiadane zmiany organizacyjno-fiskalne, niezależnie od tego, jaki podmiot prawny przejmie wówczas obsługę Sieci COLWAY – wypłacać część należnych Wam prowizji menedżerskich w produktach. Czy będzie to dozwolone dla połowy kwot prowizji, czy może dla ich wartości większej, np. 60% - poinformujemy już niebawem.

Wyrażam nadzieję, iż ten ostatni komunikat uspokoi już nawet ostatnie fale wzburzonych nastrojów „antyfiskalnych”.

A Menedżerowie prowadzący działalność gospodarczą? Dla nich oczywiście nie będzie żadnych limitów na wybieranie prowizji w produktach. O ile oczywiście wystawią również na tę część prowizji fakturę.

Jarosław Zych

 

Nowe, 6 -cio cyfrowe identyfikatory w Systemie. Usprawnienia w rejestracji nowych Dystrybutorów

Materiał opublikowany 17.01.2019

Każdy, kto zalogował się od rana 17 stycznia 2019 do Sklepu, czyli Strefy Menedżera na www.colway.pl zobaczył taki komunikat:

INFORMACJA

Drogi Menedżerze W związku ze zmianami wynikającymi z RODO, w systemie COLWAY zostały wprowadzone nowe, sześciocyfrowe, unikalne numery identyfikacyjne (ID), które docelowo zastąpią dotychczasowe, 11-sto znakowe identyfikatory.

Każdemu Menedżerowi i Dystrybutorowi nowy ID został wygenerowany automatycznie oraz wysłany na adres email, podany podczas rejestracji.

Nowy numer ID:

 • jest niezbędny podczas rejestracji nowych Dystrybutorów
 • ułatwia logowanie do Strefy Menedżera
 • służy do identyfikacji osób w swojej strukturze oraz systemie COLWAY


Twój nowy numer ID to: 1XXXXX


 

Nawigując po swoim profilu zobaczycie ów nowy, krótszy, nadany każdemu przez System ID prawie wszędzie obok swojego nazwiska. Nie da się więc go „zgubić”, ani zapomnieć. Wyświetli się zawsze w zakładkach: MÓJ PANEL, MOJE FINANSE, ZAMÓWIENIA itd. obok Waszego nazwiska tam, gdzie dotąd wyświetlał się PESEL lub inny 11-to znakowy identyfikator. „Stary” ID będziecie też mogli sobie zawsze przypomnieć. W zakładce MOJE KONTO. Ale w istocie nie będzie on Wam już do niczego potrzebny, poza może „rezerwowym” sposobem na zalogowanie się do Systemu, dopóki jeszcze nie będziecie pamiętać nowego, łatwiejszego i funkcjonalniejszego ID.


Co jeszcze powinniście wiedzieć?

Zmiany zapowiadane od października po wszystkich testach wchodzą w życie. Podyktowały je po części przepisy RODO, a konkretnie zasadność ukrycia części danych użytkowników, przede wszystkim nr-u PESEL, który był najczęstszym, 11-to cyfrowym identyfikatorem, coraz bardziej niechętnie podawanym przez osoby zapraszane do współpracy wymagającej rejestracji. Dotychczasowy, 11-to cyfrowy ID zastąpi więc unikalny, 6-cio cyfrowy, który każdemu nadawany będzie automatycznie przez system. Numery PESEL osób zarejestrowanych przed tą zmianą, nie będą już odtąd również widoczne dla innych użytkowników systemu, co do tej pory czyniło zbiór zarejestrowanych uczestników Sieci COLWAY zupełnie już zbytecznie, bazą danych wrażliwych.

Od 17.01.2018 wieczorem ruszyła także wysyłka maili do wszystkich Uczestników Sieci z informacją o poprawie jakości ochrony ich danych, poprzez wyeliminowanie wglądu do ich nr PESEL oraz o wygenerowanym dla nich nowym ID.

Prosimy Was o sprawdzenie w najbliższych dniach skrzynek mailowych (także folderów gdzie trafia spam) i poinformowanie o tym Dystrybutorów w Waszych strukturach, którzy nie mając haseł dostępowych, w inny sposób nie mogą się o tym dowiedzieć. Ta akcja mailingowa będzie jednocześnie ostatnią, weryfikującą realność posiadanych przez nas w bazie danych dziesiątek tysięcy adresów e-mail, a dla odbiorców naszej wiadomości - jeszcze jedną okazją do „wypisania” się z systemu COLWAY zgodnie z przysługującym im prawem.

Nowy identyfikator nie przynosi Uczestnikom Sieci żadnych utrudnień, a wyłącznie korzyści. Prawie wszystkie operacje będą w dalszym ciągu możliwe do wykonania z użyciem dotychczasowych identyfikatorów, aczkolwiek z biegiem czasu łatwiej i szybciej będzie się posługiwać już nowymi numerami ID. Zacznie też odtąd rosnąć liczba osób, których identyfikacja będzie możliwa wyłącznie za pomocą nowego, sześciocyfrowego ID.

Zmodyfikowany i przy okazji uproszony został formularz rejestracji nowych Dystrybutorów. Nie jest już wymagane podawanie numeru PESEL, zaś do identyfikacji osoby wprowadzającej wystarczy wyłącznie uzupełnienie jednego pola – ID. Trzeba więc znać swoje nowe ID przede wszystkim po to, aby w najprostszy sposób rejestrować nowych Dystrybutorów. Próba wpisania kogoś „pod” PESEL niestety już się nie uda. Dla Waszej wygody zautomatyzowaliśmy czynność rejestrowania nowego Dystrybutora z zakładki REJESTRACJA, gdzie nowy ID osoby wprowadzającej pojawi się samoczynnie. Jednak już wtedy, gdy nowy Dystrybutor „rejestruje się sam” poprzez www.colway.pl – będzie musiał znać nowe ID osoby wprowadzającej. Dotychczasowy, 11- to znakowy identyfikator w tym narzędziu nie zadziała.

Podsumowując proces zmian związanych z RODO, który zamykamy tą operacją stwierdzić należy, że w istocie jedyną uciążliwością, która wynika z wdrożenia nowych przepisów jest konieczność samodzielnej aktywacji konta. Wiadomości z linkami aktywacyjnymi będącymi zarazem prośbą o akceptację Regulaminu oraz Umowy, będą wysyłane do nowo rejestrowanych Dystrybutorów na adresy email wpisane podczas ich rejestracji.
Każdorazowo w procesie rejestracji, dopóki konta te nie zostaną aktywowane, to nowych osób nie będziecie widzieć w strukturach.

W związku z zapowiadanymi od października zmianami, przygotowaliśmy folder informacyjny z bardziej szczegółowym opisem wdrożonych zmian. Opisaliśmy w nim m.in. jak uzyskać nowe ID i jak będzie wyglądała odtąd rejestracja nowych Dystrybutorów.
Wszystkich Menedżerów, którzy wiążą z naszą firmą swoje plany zawodowe, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i o przekazanie ich przede wszystkim tym współpracownikom, którzy jeszcze nie posiadają hasła dostępowego do Strefy Menedżera:

 

 

https://colway-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nikita_colway_pl/EVsMR6J0c65HsSPBmmN-CTQBPdkAxmtfkpIC_K18Rxbg1Q?e=hrl4BX

 


Jarosław Zych w imieniu Nikity ZychProces nadania wszystkim nowych, sześciocyfrowych numerów ID – zakończony!

Materiał opublikowany 22.01.2019

Informuję z satysfakcją, że bynajmniej nie tak łatwa, jak się początkowo zdawało, operacja nadania wszystkim Uczestnikom Sieci COLWA Y, których pełne dane posiadamy w Systemie – nowego, sześciocyfrowego numeru ID - została zakończona sukcesem.

Przy tej okazji – trochę danych statystycznych:
Historycznie w Systemie COLWAY, w latach 2004 – 2019 zarejestrowanych zostało blisko 130 tyś pozycji osób zaproszonych do naszego Przedsięwzięcia.

Po licznych weryfikacjach, w dniu wejścia nowych przepisów RODO mieliśmy w bazie danych 97263 osoby.

W dniach 17-21.01 rozesłaliśmy na wszystkie, posiadane adresy e-mail informację o nadaniu nowego, sześciocyfrowego numeru, identyfikującego adresatów w naszym Systemie. Skutecznie wysłanych zostało 42401 maili, z czego 13993 należy do Uczestników Sieci, którzy mają status Menedżerów. Była to również jeszcze jedna okazja przypomnienia ogromnej liczbie osób o Organizacji, do której niegdyś przystąpili i stworzenie im kolejnej możliwości „wypisania" się z naszej bazy. Skorzystały z niej tylko pojedyncze osoby, a więc podane liczby wyżej obrazują rzeczywistą ilość osób, które akceptują swoją przynależność do COLWAY. Mimo, iż tylko część posiadaczy aktywnych adresów e-mail wykazuje jednocześnie aktywność dystrybucyjną, to liczby te są imponujące.

Oprócz „odwrażliwienia" naszej bazy danych i przejścia z niechętnie podawanych do identyfikacji numerów PESEL na generowane przez system unikalne numery sześciocyfrowe, operacja ta pozwala uprościć rejestrację osób zapraszanych do współpracy z COLWAY, co opisywaliśmy na tych łamach kilkakrotnie.

Napłynęły pytania, co z zapowiadaną możliwością rejestracji nowo pozyskanego Dystrybutora, przez Dystrybutora? Otóż jest to jak najbardziej możliwe. Obecnie nawet prostsze, gdyż już praktycznie każdy może w łatwy sposób „zapisać" się do COLWAY samodzielnie - o ile tylko zna nowy, sześciocyfrowy nr ID osoby „pod" którą chce to zrobić.

Zapiszcie sobie link do okienka rejestracyjnego: https://sklep.colway.pl/index.php?route=account/create Czy takie okienko pojawi się w ogólnodostępnej części naszej strony internetowej, jeszcze przed jej zmianą na nową? Raczej nie, jakkolwiek radzimy nad innym rozwiązaniem, które da ten sam skutek.

Cała operacja nadania nowych ID przebiegła sprawnie. Jeżeli ktoś nie otrzymał maila, niech przeszuka skrzynki ze spamem. Jeżeli komuś System nie nadał nowych numerów ID na wszystkich posiadanych przez niego pozycjach (np. rodzinnych) – proszony jest o kontakt z COLWAY.

Jeżeli zarejestrowała(e)ś w opisany wyżej sposób nowego Dystrybutora, a nie widzisz go w strukturze – to niemal na pewno on tego nie potwierdził, czyli nie kliknął w wysłany na wpisany adres e-mail linku akceptującego. Co należy zrobić? Sprawdzić, czy wpisano jego adres e-mail w prawidłowym brzmieniu. Następnie poprosić tę osobę o sprawdzenie skrzynki mailowej, włącznie ze spamem – i o to, by potwierdziła rejestrację. Dopiero potem interweniować w COLWAY.

 Co chciałbym abyśmy zrobili w COLWAY w 2019 roku?
Odsłona 1

Materiał opublikowany 30.01.2019

Myślę, Drodzy Przyjaciele, że taka forma będzie zdecydowanie lepsza od sztywnego exposé lub od szumnych zapowiedzi. Ostatnie dwa lata nauczyły mnie trochę pokory w dziedzinie ogłaszania różnych zmian, reform, czy usprawnień. Szczególnie gdy chodziło o terminy ich wdrożeń. Nawet bowiem, kiedy sądziłem, iż wywiązanie się z tych zapowiadanych terminów zależało głównie ode mnie, jak np. w kwestii Spotkań z awangardą Sieci, czy Reguł Etycznych, to … w praktyce nie zależało. Mówicie mi i piszecie czasami: „nie zrobimy nowych, potrzebnych rzeczy, jeśli najpierw COLWAY nie zrobi…” tego lub tamtego. Czyli powinniśmy się dobrze rozumieć. Bez rezonansu, a przede wszystkim współdziałania, czy tak elementarnego warunku jak consensus co do zamiarów i celów - nawet ochocze podejmowanie świetnych haseł i koncepcji nie gwarantuje ich efektu. Nadto, w czasach, gdy coraz więcej działań wymaga pracy zespołowej i wsparcia informatycznego, graficznego, prawnego szarże wizjonerów i rejsy lodołamaczy nie wychodzą już tak, jak dawniej, a przynajmniej nie tak szybko jak dawniej.

Chciałbym, byśmy w 2019 roku podjęli wiele działań, które są konieczne. Moje „chciałbym” nie jest jednak asekuranckie, gdyż w tym miejscu mogę napisać bardzo zdecydowane WIEM świetnie, co należy zrobić! To „chciałbym” oznacza moje intencje i zamiary, ale i to, że nauczony doświadczeniami ostatnich dwóch lat, wolę nie zapowiadać działań, do których nie ma dostatecznej choć Waszej akceptacji, wynikającej ze zrozumienia i przejścia przez nieuchronny etap sprzeciwu wobec zmian. Wolę również w tym roku nie podawać terminów, których potem nie dotrzymujemy ze względów, jakich nie wziąłem wcześniej pod uwagę.

Chciałbym, abyście zaczęli znowu czytać te łamy, wracać do nich i dyskutować o tym co ma się zadziać. Pisząc lub telefonując na etapie, kiedy wątpliwości należy rozwiewać i kiedy jest czas na dzielenie się koncepcjami własnymi. Stad również taka forma tegorocznych Aktualności styczniowo-lutowych. Mam Wam do opowiedzenia wiele o tym, co rodzi się w Koleczkowie. Jeżeli zrealizujemy z tych pomysłów tylko połowę, to wydarzą się znakomite rzeczy. Jako, że jednak będzie to proces – pozwólcie mi na formę „chciałbym”. Ma ona i tę zaletę, że każdy(a) może do mnie w porę napisać bezpieczne: „ja też bym chciał(a) się w to włączyć”, ale także: „a ja bym tego nie chciał(a)!”.

- chciałem – i właśnie to wprowadzamy - obniżyć ceny wysyłek paczek do Menedżerów COLWAY

Ceny tych usług oderwały się ostatnio od rynkowych, które spadają wskutek zaciętej konkurencji między firmami dostawczymi. Nie możemy zredukować ich znacznie, gdyż nie obniżymy standardu szycia wielu paczek „na miarę”, kosztów ich zabezpieczania, ani darmowego wysyłania zamówień na 2600 pkt +. Jednakże trzymamy się niezmiennie zasady, by w bilansie kosztów, nie zarabiać na niczym innym, niż dystrybucja produktów. Dlatego informuję z przyjemnością, że od 1 lutego wprowadzamy następujący cennik:

- paczki z zamówieniami produktów o wartości poniżej 1000 punktów - 15 zł
- paczki z zamówieniami produktów o wartości 1000 - 2599 punktów - 10 zł
- paczki z zamówieniami produktów o wartości 2600 punktów i większej - 0 zł

Cennik ten obejmuje usługę pakowania, indywidualnie dostosowywane opakowania, materiał wypełniający i usługę pobrania zapłaty. Został on już również uwzględniony w narzędziu excel – Druk zamówienia
(do pobrania tutaj: http://colway.pl/informacje/materialy-do-pobrania/17-narzedzia ).
Warto przy tej okazji odświeżyć sobie wiedzę o tym narzędziu, które znakomicie pomaga przy planowaniu zamówień, a nawet składaniu ich przez tych, którzy stronią od robienia tego w Sklepie.

Ceny paczek zagranicznych pozostają bez zmian, zależne od taryfikatora.


- chciałbym od marca wprowadzić możliwość reglamentowanych zakupów Kremu Niebieski Diament z gwarantowanymi klejnotami

Reglamentowanych oznacza, że każdy Menedżer będzie mógł nabyć jeden (i nie więcej) w miesiącu Krem Blue Diamond, z gwarantowaną „wkładką” w postaci brylancika osadzonego w perle lub moissanitu, z rabatem 42% od ceny katalogowej. Produkt ten udostępniony będzie w Sklepie, wyłącznie w dziale Produkty Reklamowe. Warunkiem dodatkowym akceptu na dodanie go do koszyka będzie zrobienie przez Menedżera kupującego Blue Diamond z Reklamy - kwalifikacji w miesiącu poprzedzającym ten zakup.

W dziale Produkty - Kremy Niebieski Diament pozostaną oczywiście dostępne niezmiennie, ale nadal jeden z tych klejnotów (brylanciki w perełkach i moissanity - w równych proporcjach w każdej partii):

   

zawierać będzie tylko co piąty z nich. Gwarantowany klejnot w (oznaczonym) Kremie nabędzie więc w dziale Produkty nadal tylko ten Menedżer, który zamówi pięć Niebieskich Diamentów w jednej paczce.


CZYTAJ WIĘCEJ

 

Komunikat: przypominamy, że Konkurs http://niebieskidiament.pl/dla-kolekcjonera/ kończy się definitywnie z dniem 28.02.2019. Po tym terminie nie przyjmujemy już zgłoszeń.Co chciałbym abyśmy zrobili w COLWAY w 2019 roku?
Odsłona 2

Materiał opublikowany 31.01.2019

Jak już zauważyliście, tegoroczne Aktualności styczniowe, będą styczniowo-lutowymi i mają formę „odcinkową". Wynika ona z tego, że materiału jest wiele, a im ostatnimi czasy ukazywał się tutaj dłuższy, tym mniejsze było jego czytelnictwo. Zmiany, zmiany... Telewizję też opanowały już zupełnie seriale. Mówiąc zaś poważnie, niektórych „odcinków" nie mogę publikować, dopóki informacje jakie chcę w nich zawrzeć nie nabiorą „mocy urzędowej". Czyli co najmniej decyzji, jakie nie będą w najważniejszych ich aspektach już zmieniane.

Osobną kwestią są terminy. Jak napisałem już wyżej – nauczony doświadczeniami z ich realizacją, wolę na początku roku 2019 przyjąć formułę „chciałbym".

- jutro, czyli 1 lutego 2019 roku wchodzą w życie Reguły Etyczne COLWAY,

do których LINKpozwolę sobie powtórzyć, gdyż chciałbym aby wszyscy Menedżerowie COLWAY przeczytali je na pewno i ze zrozumieniem. Ich wdrożenie bowiem będzie powiązane z niektórymi reformami i zmianami, jakie chciałbym abyśmy wprowadzili jeszcze w pierwszej połowie roku. Jednakże od tego, czy będziemy ich powszechnie przestrzegali - może zależeć powodzenie niektórych działań wymagających dyscypliny organizacyjnej, jakie też chciałbym, abyśmy podjęli, lecz już w drugiej połowie roku.

- najpóźniej do połowy roku mają zakończyć działalność, a przynajmniej aktywność:

Col way Sp.J. M.Turek, J. Zych oraz Colway Distribution Sp. J. D.Wasiluk, A. Lenartowska. Aby obsługę Sieci COLWAY i kontrahentów zagranicznych, przede wszystkim w zakresie nie odczuwalnych dla Was żadnych zmian w wypłatach prowizji i zaopatrzeniu mógł przejąć płynnie inny podmiot - spółka prawa handlowego i aby operacja ta przebiegła prawidłowo fiskalnie i z wywiązaniem się z wszystkich zawartych umów oraz cesjami licznych praw, rejestracji, leasingów itd. – musi jednak potrwać to dłużej niż chciałbym. To kolejny powód takiej formy tegorocznych Aktualności.

Tym samym (doprecyzowuję tu informacje z Materiału opublikowanego 16 stycznia 2019) nie będzie na pewno, do marca włącznie żadnych zmian w praktykach wypłat prowizji w produktach. Jednakże od wszystkich Menedżerów prowadzących działalność gospodarczą, którzy jeszcze nie wypłacali wszystkich należnych im prowizji w kwotach brutto, czyli w oparciu o faktury VAT oczekujemy, że już teraz , od styczniowych należności poczynając – przejmą od nas już całkowicie ten miły obowiązek. Jestem przekonany, że każdy z Was Szanowni Menedżerowie ponosi jakieś „vatowskie" koszty uzyskania przychodu, a więc będzie mógł je od należnych do zapłaty tych podatków naliczanych od Waszych prowizji odliczać.Dla wszystkich działalności rejestrowanej nie prowadzących, których przestraszyły zapowiedzi wymogu wystawiania przez nich w 2019 roku rachunków powtórzę, jakie są ustalenia na dzień dzisiejszy: poczynając już od prowizji należnych za styczeń 2019 – każda wypłata prowizji przelewem realizowana będzie wyłącznie na podstawie faktury VAT lub rachunku. Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej wystawiają rachunki do kwoty 1125 zł w jednym miesiącu, gdyż tyle im wolno, jako prowadzącym działalność nierejestrowaną. Na każdym takim rachunku musi znajdować się nr konta bankowego, którego właścicielem jest wystawca.

Do odwołania prowizje wypłacane przez Col way Sp. J. mogą być jeszcze realizowane przez takie osoby również poprzez zakup za wartość netto naliczonych im prowizji - naszych produktów w należnych Menedżerom rabatach. Osobnym komunikatem powiadomimy Was, kiedy nastąpi zmiana reguł poprzez udzielanie w ramach prowizji nowych, specjalnych rabatów na produkty, co umożliwi wykorzystanie tych prowizji w taki sposób, w 60% kwot, w jakich będą one naliczane.

Te reguły przejdą na pewno do nowego podmiotu jaki będzie obsługiwał Sieć COLWAY prawdopodobnie od kwietnia 2019. W miesiącu „przejściowym" może zaistnieć konieczność bardzo zdyscyplinowanego księgowania wszelkich dokumentów, dlatego proszę Was o wykorzystanie wszystkich zaległych i bieżących prowizji.

Ponieważ nie nastąpią żadne zmiany ani w zapisach, ani w praktykach realizowania naszego Planu Finansowego, to jestem przekonany, że ich elastyczność pozwoli Wam również po wprowadzeniu wszystkich zmian dostosować do nich wszelkie rozliczenia.

Zmianie ulegnie również preambuła Umów Dystrybucyjnych i aneksów menedżerskich. Nowy podmiot, jaki będzie obsługiwał Sieć przejmie jednak wszelkie zobowiązania wynikające z Planu Finansowego, a więc i z wszelkich Umów, jakie zostały zawarte przez wspólników Spółek Jawnych od 2004 roku począwszy. Nie stanie się więc nic innego, jak zmiana, jaka już raz miała miejsce w roku 2012, gdy reorganizowaliśmy prawnie te Spółki.

To tyle Szanowni Uczestnicy Sieci COLWAY, jeśli chodzi o informacje w tym miesiącu. Jako że jednak są to tego roku Aktualności styczniowo-lutowe – to ich najciekawszy ciąg dalszy dopiero nastąpi.

Spodziewajcie się w nim już zapowiedzi konkretnych działań, jakie chciałbym, abyśmy podjęli w bieżącym roku. Działań, które mają zaowocować otwarciem nowych możliwości zarobkowania z COLWAY, innych form rekrutacji do naszej Organizacji i szerzej niż dotąd rozumianej z nią współpracy. Koncepcji, w których magnesem mają być już nie tak, jak przez minione lata głównie eksponowane nasze atrybuty, jako Organizacji MLM, lecz przede wszystkim te, które staną za hasłami, do jakich Was w minionym roku przygotowywaliśmy, z „COLWAY to Marka" na czele.

Zachowując bez zmian wszystko, co wspólnie przez minione lata wypracowaliśmy, będziemy chcieli oprzeć te działania już nie tylko o możliwości, jakie daje tradycyjna konwencja wielopoziomowego marketingu, lecz również o inne, skuteczniejsze obecnie strategie, w których aktywność, sposoby komunikacji i wiele czynności organizacyjnych z prezentacjami i sprzedażą włącznie - przenosić się będą do strefy internetu. Wskażę Wam jednak także, co chciałbym abyśmy zrobili dotąd nie wykorzystywanego w „realu".

Będę publikował te informacje konsekwentnie w odcinkach. Odsłaniając tylko koncepcje już dojrzałe do wdrażania lub komunikując zdarzenia, które się przynajmniej zaczynają dziać.

 

Jarosław Zych


Program Motywacyjny

 

Na wyraźną prośbę trójki Menedżerów publikujemy raz jeszcze w strefie publicznej listę naszych Najlepszych, bo czyniących Systematyczne, imponujące obroty w swoich strukturach. Przypominam jednak, że jesteśmy w trakcie debaty na tym, czy dotychczasową formę eksponowania tych Klubów nadal zachować. „Za" przemawia szacunek dla ich Wyników i to, co w naszym biznesie jest tak ważne: Docenienie i Przykład. „Przeciw" wyraża się tym, że wskutek nękania przez aktywistów agresywnej konkurencji i różne instytucje, bądź roszczenia – już blisko 1/4 naszych „Klubowiczów" zażyczyła sobie, by ich nazwiska tu nie widniały.

Na ile zmienią swoje decyzje, gdy na (uchylam rąbek tajemnicy, jak miała jeszcze poczekać) zupełnie nowej stronie internetowej COLWAY Kluby Systematycznych znikną ze strefy publicznej?
Tego nie wiem. Na razie zrobimy więc tak: raz jeszcze pokażemy ten zaszczytny ranking, ale ... nie pozostanie on tu tym razem zbyt długo. Dyskusja o jego dalszej przyszłości trwa. Zapraszam do wyrażenia swojej opinii tych Systematycznych, którzy jeszcze tego nie zrobili.

A utrzymującym (przede wszystkim w październiku i w grudniu!) swoje pozycje – ogromnie Gratuluję!J.Z.

 

Klub Systematycznych 15tys. + (tylko za obrót X, XI, XII) tworzyli:

 

Sylwia Aleksiejuk, Anetta Antychowicz-Gabryś, Magdalena Bartosik-Bordulak, Agnieszka Biernacka-Leja, Anna Borkowska, Anna Bronowicz-Stańko, Ewa Brynda, Alicja Celary, Małgorzata Dobrzańska-Wielkopolska, Agnieszka Dobrzyńska, Barbara Draganow, Marzena Faltyńska-Ratajczak, Maria Gałecka, Anna Godusławska, Daria Grzechnik, Paweł Grzechnik, Robert Hołod, Izabela Jagodzińska, Helena Jasińska-Przychodniak, Barbara Jastrzębska, Izabella Karwowska-Oczepa, Joanna Kasprzyk, Mirosława Kowalska, Iwona Kozak, Magdalena Kuklińska, Grzegorz Łukaszewski, Hanna Łukomska, Janina Małecka-Ulińska, Joanna Marek, Beata Mazur, Angelika Mazurkiewicz, Natalia Mrózek-Golonka, Anna Nowak, Marek Olszewski, Danuta Osękowska, Irena Pieczulis, Emilia Pieńko, Beata Pisarska, Andrzej Podlasin, Rafał Potkański, Katarzyna Romanowska, Anna Sadurska, Robert Sękowski, Bożenna Stankiewicz, Zbigniew Tymieniecki, Małgorzata Wal, Anna Wodawska, Urszula Zimoląg-Stankiewicz.

Klub Systematycznych 40tys. + (tylko za obrót X, XI, XII) tworzyli:

Stanisław Augustynowicz, Piotr Biały, Wanda Busko, Anna Dratwińska, Anna Godlewska, Bożenna Godusławska, Barbara Gorczyca-Nowaczek, Ewa Grabowska-Koziarz, Marek Grzelewski, Ryszard Jastrzębski, Tomasz Kabaciński, Helena Kapuścińska, Irena Krusche, Ryszard Krusche, Sylwia Kurpisz-Hałas, Wiesław Kurzyna, Adam Kusiak, Waldemar Leja, Ewa Leończak, Waldemar Łaska, Marcin Maruszak, Małgorzata Mazurkiewicz, Aleksander Owsiak, Renata Panek, Grażyna Pilarska-Sorokin, Róża Rapacewicz, Rafał Rynkowski, Jakub Sapiński, Robert Sękowski, Renata Sikorska, Ewa Sobańska, Jadwiga Strzemżalska, Marek Strzemżalski, Piotr Szewczyk, Kamila Szłabowicz, Iwona Świerczyk, Małgorzata Weiss, Hanna Więckowska, Sławomir Więckowski, Maciej Zięba.

Klub Systematycznych 100tys. + (tylko za obrót X, XI, XII) tworzyli:

Beata Bębas, Barbara Buławska, Piotr Buławski, Agnieszka Chyćko, Dorota Dąbrowska, Hanna Gapińska, Aneta Graf, Sylwester Kalinowski, Krzysztof Karliński, Henryk Lipa, Izabela Oleksy, Grażyna Polańska, Marek Przeniosło, Michalina Romanowska, Monika Rynkowska, Joanna Sobańska, Irena Szurmiak, Marta Warzyńska.

 Luty 2019 jest miesiącem wyjątkowym…

Materiał opublikowany 5 lutego 2019

Mogę Państwa zapewnić, że w życiu nikogo z nas, a nawet wielu pokoleń, jakie po nas przyjdą - taki miesiąc już nigdy się nie powtórzy. Chociażby dlatego, że wszystkich dni tygodnia jest w nim równo po cztery, co zdarza się raz na 823 lata.


Może więc jest to całkiem dobry miesiąc na podejmowanie dobrych decyzji. Np. … o większym zaangażowaniu się w COLWAY? Pozierając na te równe kolumny, pokazujące wszystkie dni tygodnia w tej samej ilości - zróbcie sobie Szanowni Państwo rzetelny bilans korzyści i w okresie, gdy znowu objeżdżają nasze struktury headhunterzy z gadką: „twój colway nigdy ci tego nie, co ja ci obiecam…” - odpowiedzcie sobie rzetelnie na pytanie: „czy w ogóle istnieje dla mnie lepsza alternatywa, w postaci jakiejkolwiek innej organizacji, która gwarantowałaby mi stabilność dochodów, wierność klienteli, czy zaoferowała podobną choć atrakcyjność Produktów, przy stosunku ich ceny do jakości? Czy w czasach zmieniających się metod pozyskiwania partnerów i klienteli, któraś z tych krzykliwych i napastliwych konkurencji jest w stanie zapewnić Wam taką stabilność i przynależność do uznanej i rozpoznawalnej Marki, jaką jest COLWAY? Czy nie jest tak, że stanowimy na mapie polskiego marketingu sieciowego wyspę, którą zawsze, tak samo jak przez mijające 15 już lat, omijać będą wszelkie burze? Spokojną przystań, w której nigdy nikt nie będzie popędzał Was do robienia rzeczy, na które nie macie ochoty lub czasu?

Tak, wiem że jesteście znowu falowo atakowani propozycjami zmiany barw lub namowami do angażowania się w inne projekty. Wiem że to samo mają Wasi Dystrybutorzy i wiem, że podkradani są Wam klienci, którzy byli nimi za krótko, byście im podali skuteczną szczepionkę na tę chorobę.
Aktywiści – werbownicy, pozwalają sobie coraz bezczelniej, ostatnio szermują nawet takim argumentem: „u nas, to się dopiero dzieje, do nas istne tłumy się garną, my wszystkich niedługo przejmiemy, a ten wasz Colway, to już się kończy…” i podobne demagogizmami.

To nie jest prawda. Nie przeczę, że COLWAY w 2018 miał nieco mniejsze obroty handlowe, niż w dwóch latach poprzednich, ale znowu nie jakoś bardzo mniejsze, zaś nasze wyniki w XI, XII, I – naprawdę napawają optymizmem. Patrząc na te równe „czwórki” dni tygodnia wyjątkowego lutego 2019 – skonstatujcie proszę, że w Organizacji, którą wybraliście - może sprawy nie dzieją się tak szybko, jak gdzie indziej, ale wreszcie zawsze się dzieją. Może nie słychać tyle wrzawy, co u innych – ale „nasze czwórki” nie kroczą marszem defiladowym na podmokłym gruncie, ani nie szarżują tylko raz na 823 lata, lecz każdego miesiąca stąpają równo, po starannie utwardzanej od 15 -tu lat drodze do celu, jakim jest umacnianie siły naszej Marki i bezpieczeństwa owoców naszej pracy.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że skutecznie zadbam o to, by tak było również przez kolejne lat 15. Kierując się zasadą dbania najpierw o trzon i rdzenne wartości, a dopiero potem wprowadzania innowacji, zza których niebawem wyjrzą ambitne, nowe projekty.

CZYTAJ WIĘCEJ

Doczytajcie, proszę do końca wszystko z tego, co jeszcze opublikujemy w ramach tegorocznych Aktualności styczniowo-lutowych, ukazujących się tym razem w odcinkach. Z kolejnych dowiecie się o tym, co „chciałbym” w 2019 roku i o tym co będziemy realizować na pewno. Dopiero wówczas oceńcie, czy planowane w COLWAY zmiany są na miarę Waszych oczekiwań i czy widzicie w nich przestrzeń dla swojego, większego niż dotąd zaangażowania.
Lunazyna – nasza wielka szansa ale także wielkie wyzwanie

Kiedy ponad 400 osób wychodziło na przerwę Konferencji w Ożarowie po wystąpieniach profesora Warzochy i doktora Porzucka…

(warto je sobie przypominać:
https://www.youtube.com/watch?v=onkw-P1a7jY&t=37s – skrót oraz: https://www.youtube.com/watch?v=d2LW2kZsFcI&t=184s )

…oraz po prezentacji LunaColu (dostępna do pobrania w „pobieralni” w Strefie Menedżera) można było zobaczyć na wielu twarzach ogromne ożywienie, a nawet zachwyt wywołany tym, jakie otworzyły się przed nami możliwości.

Bo otworzyły się one zaiste. Nigdy żaden marketing sieciowy nie otrzymał na wyłączność substancji biologicznie aktywnej, o tak dobrze udokumentowanym naukowo i literaturowo (i tak szerokim!) działaniu. Uważam, że ciągle większość z nas nie ogarnia nawet wyobraźnią potencjału terapeutycznego, profilaktycznego i epigenetycznego (tak, tak!) produktu, jaki dały nam colwayowe relacje i pasje…

Oczywiście to są dopiero raczkujące początki. Czy aby jednak nie przydałoby im się więcej zaangażowania?
Myślę, że nie doceniamy też jeszcze potencjału marketingowego lunazyny i LunaColu.
Abyśmy się w tym miejscu dobrze zrozumieli, muszę zrobić Wam prawdziwą terapię szokową.
Będzie trochę lektury na poboczny wprawdzie temat, ale za to arcyciekawej. Otwórzcie, proszę koniecznie tę stronę: http://dobranowina.net/laminina i przeczytajcie ją, a zwłaszcza obejrzyjcie umieszczony tam film!

Rzecz jest o lamininie (niech się nikomu te nazwy nigdy nie pomylą!) dość istotnym, owszem dla naszego organizmu białku, którym jednak nigdy nie będziemy się suplementowali, gdyż wprowadzane do układu pokarmowego czyniłoby nam poważne szkody zdrowotne. Laminina jest więc (absolutnie słusznie) na wszystkich listach substancji zabronionych.

Teraz uwaga! Z tego, iż czystym przypadkiem biologicznym łańcuchy lamininy się krzyżują – pastor szarlatan z tego filmu uczynił świetny pretekst do wypełniania swojego kościoła oszalałymi z zachwytu dawcami datków, ale … to był dopiero początek… W USA szybko znaleźli się zainspirowani jego efektowną prezentacją cwaniacy, którzy założyli LifePharm Global Network – mający się całkiem dobrze również w Polsce, choć trudno wyobrazić sobie większy blef i obrazę inteligencji konsumenta suplementów diety, niż ten „lamininowy” biznes MLM.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

I tego, mówiąc prawdę nie potrafię zrozumieć. Produkt, jakiego prezentacja mgliście nawiązuje do białka, z którym nie ma nic wspólnego prócz nazwy, a poza tym jest zbiorem ewidentnych kłamstw, blefów lub naiwnych bajek, droższy od LunaColu (ok 150 zł za 30 kaps,) ma w Polsce hufiec osób skutecznie go sprzedających. Nie potrafię odpędzić myśli, cóż by to było, gdyby ich „przewerbować” na LunaCol. Lub co by każdy z nich z osobna powiedział, słysząc o „problemach z zastrzeżeniami” potencjalnych klientów, jakie mi relacjonujecie po Waszych pierwszych prezentacjach LunaColu. Np. takichi: „bo tego nikt nie zna i nie wiadomo właściwie na co to jest.” No cóż … jeśli nie wiesz „na co to jest” , to klient też ci tego prawdopodobnie nie wytłumaczy. W http://lifepharm.com/ nie mają takich rozterek.

Z jednej więc strony ordynarny wręcz farmazon, uszyty tak grubymi nićmi, że nawet wstyd z nim polemizować i jednocześnie wielki, globalny rzeczywiście sukces. Meetingi w licznych krajach, tysiące uleczonych z wszystkich chorób cudownym białkiem (w nazwie tylko), FGF-em do jedzenia, którego też nigdy nie było i spiruliną z celulozą, pure grochowym oraz mączką rybną i „zapłodnionym” jajkiem w proszku… Ani pół dokumentu na potwierdzenie oczywistych bredni, ale nikt nie ma żadnych wątpliwości - jest sukces, entuzjazm, oszołomskie prezentacje „krzyża białkowego” i filmy z „doktorami” , o których poza tą hucpą nawet google nic nie wie. Można by przypuszczać, że „biznes” ten tworzą sami ludzie nawiedzeni lub po prostu ciemni. Otóż nie. Zacząłem z nimi korespondować. Oni.. chcą wierzyć, że ich bezwartościowy obiektywnie produkt „coś jednak w sobie ma”. Jest to fenomen, przez który tym trudniej mi zrozumieć – gdzie my możemy mieć jakąkolwiek trudność, jakikolwiek problem z lunazyną?

Z drugiej bowiem strony - produkt marzenie. Pierwszy opisany naukowo pokarm epigenetyczny.
O bezspornie udokumentowanych właściwościach, które przebijają setki renomowanych leków. Tysiące fachowych artykułów na jedno kliknięcie, wśród nich wyniki badań, których nikt nie kwestionuje. Ani jednej merytorycznej wypowiedzi negującej sensacyjne właściwości lunazyny. Żywe świadectwa uznanych autorytetów, transparentna historia powstania itd.

W połączeniu lunazyny z lizozymem i beta glukanami – LunaCol jest prawdziwą bombą uodporniającą, czyli daje konsumentowi relatywnie szybką i ogromną korzyść zdrowotną, która jest powszechną, bo obejmuje wszystkie grupy społeczne. Korzyści profilaktyczne i epigenetyczne można nawet w tym momencie potraktować jako wielką wartość dodaną. I co? Gdzie jest eksplozja mody wellness na lunazynę? Taka, jaka nastąpiła w USA, gdy pokazały się tam pierwsze, dostępne bez recepty preparaty o takim działaniu? Rozumiem, że aby przedstawiać korzyści - musicie się wyedukować. Nie jestem jednak całkiem przekonany, czy tak wielu z nas naprawdę tego chce.
My robimy swoje. To, co obiecałem. Jak na trzy dopiero miesiące, które minęły, wykonaliśmy sporą pracę, by dziewiczy wcześniej, pod hasłem „lunazyna” polski internet wypełniał się treściami. Szczególnie dobrze widać to na kanałach youtube. Jest już także bardzo rzetelna nota w polskiej Wikipedii i sporo innych materiałów. Nie można jednak powiedzieć, by cieszyły się taką oglądalnością, jaką powinny, gdyby Sieć COLWAY konsekwentnie pracowała nad rozpowszechnianiem w świadomości społecznej znajomości i znaczenia słów „lunazyna” oraz „epigenetyka”. Gdybyście rzeczywiście pomagali w wzmacnianiu rozpoznawalności tych terminów, co leży przecież w głębokim interesie nas wszystkich.

Czy LunaCol się dobrze sprzedaje? Może grzeszę tu brakiem cierpliwości, ale uważam, że już mógłby lepiej. Gdzie zatem są przeszkody do tego, by przyspieszyć poruszenie lawiny popytu na ten produkt? Na czym polega problem?

Kiedy opowiadamy o lunazynie, wydawać się powinno, że nikt, o ile potrafi poruszać się w internecie, a zwłaszcza gdy choć trochę rozumie język angielski, nie jest w stanie poddać w wątpliwość tego, co mówimy. Co więcej! Taka osoba powinna odczuć pozytywne emocje. Rzecz jest bowiem o sensacji biochemicznej, bardzo dobrze potwierdzonej badaniami i jest ona w Polsce, jako drugim na świecie dopiero ośrodku, który pomaga udostępnić ją powszechnie.

A jednak zbieram od Was informacje, że niezbyt chce się Wam pędzić z okrzykiem „lunazyna!” nawet do wszystkich swoich znajomych, bo…? Bo: „zdarzyło się mi już dwa razy zderzyć z ludzką niewiarą”. Ja biorę takie rzeczy natychmiast bezpośrednio do siebie. Gdyż dotykają mojej wiarygodności i tego, czy mówię publicznie prawdę. Dlatego prowadzę na te tematy szeroką korespondencję, której przykłady zamieściłem tutaj:

http://colway.pl/informacje/newsy/503-z-korespondencji-prezesa-zycha-sjhndc

... i niezwłocznie zareagowałem na nie, tworząc ten materiał: http://colway.pl/informacje/newsy/505-niezwykla-historia-polskiej-lunazyny

http://colway.pl/informacje/newsy/510-niezwykla-historia-polskiej-lunazyny-czesc-2

… którego będzie jeszcze część 3, lecz dopiero, gdy zbiorę odpowiednie testimoniale, czyli żywe świadectwa działania LunaColu. Czy ktoś już chce mi w tym pomóc?CZYTAJ WIĘCEJ

 

Mówiłem już na scenie w Ożarowie i podczas wielu późniejszych spotkań, że lunazyna jest naszą wielką szansą, ale także wielkim wyzwaniem. Chcecie by schodziła Wam jak ciepłe bułki? To sprawcie aby w Waszym środowisku o niej mówiono! To twórzcie własne testimoniale, znajdźcie czas by wejść na fora internetowe i „siać” na nich. Ale siać, nie zaś próbować od razu „wyrywać” klientów!

Kto pamięta historię Colvity? Czy suplementując się tym naprawdę kultowym już produktem COLWAY czujecie zmiany w organizmie natychmiast? Nie. Podobnie zresztą jak w przypadku wielu innych preparatów medycyny naturalnej. Ile musiało upłynąć lat, by utrwaliła się opinia, że Colvita jest świetna? Sporo, prawda? A co się takiego stało, że tak wielu z nas stało się swoimi najlepszymi na ten preparat klientami? Wy wiecie i ja to wiem. Zażywamy Colvitę nie dlatego, by od razu czuć się lepiej, lecz by nie czuć się tak, jak wtedy gdy ją odstawialiśmy, prawda?

A co się stało, gdy podobnie zaczęli myśleć nasi liczni znajomi? I gdy coraz częściej słyszało się w naszym gronie że „temu na to, a tamtej na to pomogło” ? Tak. Dziś Colvita to Marka. Ale uprzejmie przypominam, że „sama” się nią nie zrobiła. To Wy jej pomogliście. W internecie również. Setki wpisów wiarygodnie polecających (ale nie namolnie namawiających) tworzy wreszcie masę krytyczną tzw. opinii publicznej. Zaczyna się szerzyć „dobra plotka”. Lunazyna jest cała nasza. Wylansujmy ją, zaczynając od rzeczy podstawowej, jaką jest rozpoznawalność tego słowa i cierpliwie to rozszerzajmy o relacjonowanie efektów, które przyjdą – bądźcie o to spokojni. Nie musimy ich zmyślać. To nawet jest wysoce niewskazane. Nie jesteśmy sprzedawcami lamininy, która jest niczym, ale okazuje się leczyć wszystko. Podejrzyjcie jak oni to zrobili, że sprzedają NIC. Gdyby dysponowali taką, jak my bibliografią naukową, dowodami z wyników badań publikowanymi w najpoważniejszych biuletynach medycznych i biologicznych, żywymi autorytetami, siłą autentycznej historii i wsparciem w postaci przynależności do uznanej Marki, to wiecie gdzieby byli?

Pamiętacie o tym?

KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2018
w kategorii
Suplementy diety dostępne w sprzedaży pozasklepowej

 

Jest tutaj: http://colway.pl/informacje/materialy-do-pobrania/15-dokumenty a Informatory o LunaColu i te przedstawiające postacie prof. Warzochy i dr Porzucka tutaj:

Link do pobieralni w SM
https://sklep.colway.pl/index.php?route=information/download

Bezpośrednie linki do pobrania, znajdują się w zakładce " Strefa Menadżera " (wyłącznie dla Menedżerów)
1. LunaCol – informator
2. Prof. K. Warzocha - informator
3. Dr F. Porzucek - informator


Trzeba znowu zainwestować. Nie pieniądze, ale coś równie cennego – trochę czasu naszego i naszych znajomych. Pouczyć się należy, by coś mieć do powiedzenia o lunazynie. W drugiej połowie lutego powinniście zauważyć w polskim internecie budzące się zainteresowanie tematem tego terapeutycznego peptydu. Ponieważ grupa osób na to się umawia. Włączcie się i Wy. Bez pracy nie ma kołaczy. To się bardzo opłaci. Macie znajomych, którzy spędzają w internecie czas na rzeczach zbytecznych? To ich poproście, by zaczęli we właściwych miejscach dyskusje (pomiędzy sobą na początek) o lunazynie.

Chciałbym poczytać Wasze inteligentne wpisy pod najważniejszymi filmami o lunazynie i epigenetyce na youtube. Chciałbym zobaczyć Wasze autorskie materiały zawieszone w internecie. Aktywność w dziesiątkach miejsc, gdzie aż roi się od osób, które stanowić mogą nasz target. Nie wiecie o czym pisać? Podsunąłem właśnie ok 30 tematów – powodów dla których konsumenci w USA zażywają lunazynę.

A czy warto pouczyć się o epigenetyce?
Jeden tylko przykład na to, czy warto:

Dwie substancje na bazie których wytwarzane są zarejestrowane leki przeciwnowotworowe: kwas suberanilohydroksamowy (vorinostatum) – lek Zolinza oraz Romidepsyna (antybiotyk izolowany z bakteri Chromobacterium violaceum) – mają działanie praktyczne bliźniacze do lunazyny. Są inhibitorami acetylazy histonów. Z tym, że ten mechanizm epigenetyczny w kontakcie z komórką lunazyny jest kilku - a prawdopodobnie kilkunastokrotnie efektywniejszy.

Tak to trudne. Ale takiej wiedzy nikt nam nie udostępni, jeśli nie wydobędziemy jej sami. I nigdy nie znajdzie się ona na etykiecie żadnego naszego produktu. A pomyślcie już tylko w kategoriach humanitarnych – czy warto ją mieć? Zdobytą samemu, nie z żadnej propagandy produktowej, po prostu aby jej być pewnym?

Żródło: Lemoine M, Younes A; Histone Deacetylase Inhibitors in the Treatment of Lymphoma; Discovery Medicine; 2010

Wykorzystajmy handcicap, jakim jest lunazyna szybciej niż dzieje się to na razie!


Mała kampania „walentynkowa” – ale bardzo ważne z niej wnioski

Materiał opublikowany 18 lutego 2019

11 lutego 2019 i w dniach go poprzedzających przeprowadziliśmy skromną kampanię marketingową, którą jednak uważam za ważną, gdyż była pilotażową dla innej, którą dopiero zamierzamy. Miała nam również dać odpowiedzi na kilka ważnych pytań:

- czy naszym unikalnym pomysłem na wkładanie do masy kosmetyków kamieni jubilerskich da się zagrać szerzej marketingowo?

- jak atrakcyjnym jest TAKI produkt dla konsumenta i dla Menedżera COLWAY?

- czy z pomocą takich akcji, prowadzonych poprzez www.niebieskidiament.pl – da się zainteresować naszą ofertą - i pokierować do Menedżerów COLWAY - zupełnie nowe kręgi potencjalnych klientów i współpracowników?

- na ile możemy w ten sposób aktywizować tych, którzy praktycznie zaprzestali poszukiwania ich sami?

- na ile Menedżerowie COLWAY zainteresowani są w ogóle działaniami, przede wszystkim rekrutacyjnymi, opartymi o ten pomysł?

Mówiąc wprost, jak mam zwyczaj od 15 lat - sprawy w COLWAY mają się obecnie tak: nasze obroty handlowe są niezmiennie przyzwoite i nie straciliśmy nic z wypracowanych przez lata atrybutów, a nawet zyskaliśmy kolejne. Gdzie więc mamy problem? W słabnącej rekrutacji. Czego od nas w związku z tym oczekujecie? Mechanizmów i narzędzi, które to zmienią. Czego zaś my oczekujemy od Was? Entuzjastycznego włączenia się aktywnym działaniem we wszelkie koncepcje, jakie mogą „rozruszać” ponownie rekrutację do naszej Organizacji. A wyrażając się jeszcze prościej: także pogodzenia się z tym, że jeśli mamy przeprowadzać kampanie wspierające Was w tym, to muszą się znaleźć na to środki, jakich Plan Finansowy COLWAY nie przewidział zakładając, że hojnie wynagradzani prowizjami – beneficjenci tego systemu nigdy nie zaczną przebąkiwać, że : „dziś nie da się już rekrutować”.

Jeżeli dalszy rozwój COLWAY ma polegać na tym, że to znowu Firma tworzyć będzie mechanizmy przyciągające do Was nowych współpracowników - to informuję, że nasze rezerwy pozwalające na realizację takiej bardzo wygodnej dla Menegementu COLWAY koncepcji są ogromne, ale sięgnięcie po nie każdorazowo wymagać będzie albo zmiany Planu Finansowego, czego nie biorę pod uwagę, gdyż jego niezmienialność jest jedną z naszych najważniejszych rdzennych wartości, albo „rozszczelniania systemu”. Co to znaczy? Pokażę Wam na bardzo konkretnym przykładzie.

Dla zrozumienia go - najpierw proszę Czytelników o powrót do styczniowo-lutowych Aktualności w ich akapicie zaczynającym się od:

- chciałbym od marca wprowadzić możliwość reglamentowanych zakupów Kremu Niebieski Diament z gwarantowanymi klejnotami

- i proszę o przeczytanie go dokładnie, włącznie z treścią schowaną pod „czytaj więcej”.

Mini kampania walentynkowa była „pilotem” tego właśnie mojego autorskiego pomysłu, który noszę od ponad roku. Pomysłu także na to, aby wreszcie wykorzystać domenę www.niebieskidiament.pl

Podsumujmy więc najpierw akcję z 11 lutego, co pozwoli mi pokazać Wam tę koncepcję w szerszym aspekcie Waszych, głównie korzyści marketingowych.

W jeden dzień zamówiono 550 Kremów Niebieski Diament z gwarantowaną „wkładką” w postaci kamieni jubilerskich, zanurzonych w jego masie kosmetycznej.

Co spowodowało ten niewątpliwy sukces akcji pilotażowej dla pomysłu zakrojonego znacznie szerzej? I jakie płyną z niego wnioski?

- cena katalogowa (czyli ta, którą wy powinniście uzyskiwać w sprzedaży lub nią grać na wiele innych sposobów) kremu anti-age klasy premium, lansowanego medialnie przez Katarzynę Figurę – jest bardzo atrakcyjna, zważywszy na to, że konsument znajdzie w nim jeszcze prawdziwy klejnot! To nie podlega dyskusji, należy jedynie atrybut ten właściwie i aktywnie wykorzystywać;

- cena „wewnętrzna” TAKIEGO Blue Diamond dla Menedżerów, czyli wszystkich mających dostęp do https://sklep.colway.pl/ - w części: PRODUKTY REKLAMOWE jest również bardzo atrakcyjna, bo zapewnia zacną i łatwą marżę;

- wszystko to jest możliwe tylko przy „wyjęciu” TAKIEGO Kremu Niebieski Diament z Planu Finansowego, przy jednoczesnym zachowaniu w tymże Planie „normalnych” Blue Diamondów, czyli tych, w których klejnoty znajdują dopiero finalni jego konsumenci losowo, w co piątym opakowaniu, a na pewno w również co piątym – zapewniają sobie TAKI (bo oznaczony) przy zakupie tylko Menedżerowie COLWAY jeżeli… nabywają je hurtowo (nie mniej niż pięć);

- konieczna w tym wypadku ścisła reglamentacja Kremów z gwarantowanym klejnotem, wpływa skutecznie na popyt - na zasadzie „reguły niedostępności”, od której nigdy nie możemy odstąpić, jeżeli ten mechanizm marketingowy ma działać dłużej i przynosić oczekiwane efekty.

Moja wizja marketingowa

Wierzę osobiście, że efekty takie przynosić może, o ile go wspólnie uruchomimy - ten właśnie mechanizm na szerszą skalę. Pozwólcie zatem, że przedstawię moją jego wizję…

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Na tym etapie przedstawiania Wam planów na bieżący rok, powiedzieć mogę tylko tyle, że o ile przyjmiemy koncepcję dalszego rozwoju opartą przede wszystkim na atrybutach Marki i nie czekając dłużej, aż rekrutacja do COLWAY ponownie „ruszy sama” – podejmiemy działania podobne do tych, jakie właśnie chcę Wam pokazać na przykładzie Niebieskiego Diamentu, to … koncepcji mamy wiele. Wszystkie one finalnie prowadzą do tego, by to Wam przybywało klientów i Dystrybutorów, a w konsekwencji Menedżerów, ale też wymagają; po pierwsze dodatkowych środków, które wypracować trzeba nieco inaczej, niż w dotychczasowym schemacie, po drugie i najważniejsze - zrozumienia, nauki i zaangażowania tych wszystkich z Was, którzy również stawiają na rozwój.

Zamierzam jednak działać na tym polu ostrożnie, czyli postępować powoli i wyłącznie metodą kroków akceptowanych i przynoszących korzyści wszystkim. Poligonem będzie właśnie Krem Niebieski Diament.

Oficjalny komunikat

Od 1 marca każdy Menedżer, który poprzedniego miesiąca zrobił kwalifikację prowizyjną, będzie mógł nabyć w https://sklep.colway.pl/ - w części: PRODUKTY REKLAMOWE jedno w miesiącu opakowanie Kremu Niebieski Diament z gwarantowanym kamieniem jubilerskim zatopionym w jego masie.

Dlaczego tylko Menedżerowie realnie aktywni? Czyli robiący kwalifikację? O przyjęciu tego dodatkowego ograniczenia ostatecznie zadecydowała ilość „reklamacji” jakie napłynęły do nas po 11 lutego 2019.

Chciałbym aby Kremami Blue Diamond (gwarantowanymi) dysponowali odtąd wyłącznie Menedżerowie posiadający wiedzę co i dlaczego wkładamy do masy tego kosmetyku. Czyli ci, którzy nie będą dezinformować końcowych nabywców tych produktów. W czasie akcji walentynkowej TAKIE Kremy nabyły bowiem również osoby czyniące w COLWAY już od dłuższego czasu zakupy tylko sporadycznie i takie, które z całą pewnością nigdy nie przeczytały treści domeny www.niebieskidiament.pl

Przypominam w związku z tym kilka informacji ważnych dlatego, by dalsze nasze działania na bazie Kremów Niebieski Diament z gwarantowanym klejnotem przynosiły wyłącznie korzyści, a nie szkody wizerunkowe, co w kilku przypadkach również miało miejsce:

 1. Kamienie jubilerskie wkładane do masy tych kosmetyków są wyłącznie prezentem reklamowym. Nie podnoszą one ceny tego towaru, nie współtworzą też żadnych jego cech handlowych, a tym samym nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek reklamacji.

 2. W 50 % tych kremów znajdują się najprawdziwsze diamenty o pełnym 56-cio fasetowym szlifie brylantu, czyli nie żadne „okruszki”, ani „resztki” - średnicy 1,2-1,4 mm mierzonej na rondyście i masie ok 0,01 ct, Diamenty osadzone są w perełce z srebrną obwódką wyłącznie po to, by ułatwić ich odnalezienie w masie kremu. Może się zdarzyć (szczególnie przy „intensywnych” poszukiwaniach), że brylancik wypadnie z otworu w perełce, gdzie trzyma go tylko klej jubilerski i wówczas bardzo łatwo może się zdarzyć, iż po prostu się już nie znajdzie. Jest po prostu tak maleńki, że można go niezauważalnie wynieść nawet pod paznokciem.

 3. Do tak małych brylantów nie wystawia się certyfikatów. Jubilerzy również sprawdzają je , a szczególnie wyceniają niechętnie, gdyż nie chcą zaniżać cen swoich usług w tym zakresie, które nie są wiele mniejsze od wartości przedmiotu wyceny. W zależności od tego jak oprawiony – brylancik z Kremu od COLWAY wyceniany jest zazwyczaj na 100-150 zł. Perełka i srebrna obwódka nie mają wartości jubilerskiej. Jeśli ktoś obiecuje nabywcy naszego kosmetyku coś więcej lub o większej wartości, to po prostu nie mówi prawdy

 4. Niebieskie moissanity o masie 0,4 – 0,6 ct. są klejnotami o wartości większej. Trudno obiektywnie powiedzieć jakiej dokładnie, gdyż rzeczoznawcy w Polsce nie posiadają danych do ich wyceny, a nawet wiedzy o ich cechach, w szczególności o cechach „naszych” moissanitów, które wykraczają znacznie poza „normy”, a przede wszystkim nie ma ich w ogóle w obiegu handlowym. Moissanity są kamieniami ciągle bardzo mało znanymi i z powodów „politycznych” mocno niedoszacowanymi.

  Sam posiadam uprawnienia gemmologiczne i dyplom rzeczoznawcy wydany w 1989r , lecz na bazie dostępnej (nawet najaktualniejszej) wiedzy nie wiedziałbym jak rzetelnie wycenić moissanit o takich cechach, jakie posiadają „nasze” kamienie. Opisujemy je na www.niebieskidiament.pl Są to z całą pewnością klejnoty absolutnie niezwykłe. Ponieważ jednak jestem nieustannie przymuszany do podawania ich wartości – oświadczam, że dla żadnego z nich nie jest ona z pewnością mniejsza, niż 70 USD. To patrząc w tabele, w których się one nie mieszczą. Bez najmniejszego wahania podpisałbym jednak także wycenę na 180-190 USD, dla każdego kamienia ponad 0,5 ct. Bo z taką się również już zetknąłem.
  Nie mogę oprzeć się niestety także o nasze dokumenty zakupowe, bo … nie uwzględniają one w uśrednieniu tych, jakie otrzymaliśmy początkowo w prezencie, a później w barterze świadczonych naszym dostawcom usług. Wartości tych moissanitów będą z pewnością rosły. Jako najbardziej niedoszacowane z wszystkich kamieni jubilerskich, uważane są w branży surowcowej za bardzo dobrą inwestycję. W przypadku naszych moissanitów możemy oczywiście (tylko na życzenie) przedstawić każdemu niedowiarkowi kopię (zbiorowego) certyfikatu.

 5. Bez względu na realną wartość „wkładek” do Blue Diamond – jest ona relatywnie patrząc duża, nawet bardzo duża - szczególnie w odniesienu do ceny hurtowej, w jakiej cały kosmetyk nabywać mogą Menedżerowie COLWAY.


Ciąg dalszy aktualności lutowych oczywiście nastąpi. Nie wyczerpałem nawet powyższego, ostatniego tematu. My też mamy w nim sporo do poprawienia!

Jarosław Zych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona colway.pl używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem