AKTUALNOŚCI KWIETNIOWE


 

 

Funkcjonowanie biura Colway w czasie dni majowych:

 (materiał opublikowany 26 kwietnia 2019 r)

 

Uwaga w czasie dni wolnych biuro Colway będzie czynne 2.05.2019 r.

 

Awizowany Konkurs nie wzbudził Waszego zainteresowania

 

To nie jest dobry news, ale jak zawsze u nas – prawdziwy. Zaproponowany komunikatem z Aktualności marcowych (publikacja 28 marca 2019) Konkurs na Najlepszych Rekrutujących - nie spotkał się z na tyle dużym, Waszym zainteresowaniem, by opublikować jego Regulamin, co w obecnych regulacjach prawnych jest rygorystycznie zobowiązujące dla organizatora. Rozumiem krytykę, jaka spadła na tę propozycję za jej słabe nagłośnienie i nieokreślenie przy zapowiedzi (poczynionej jedynie w Aktualnościach) szczegółowo i konkretnie Reguł Konkursu i oficjalnie Nagród w nim przewidzianych. Proszę jednak o wykazanie zrozumienia, że w obowiązujących obecnie przepisach, ogłoszenie takiego Konkursu w majestacie prawa, było… ryzykowne bez wysondowania, na jak długą możemy liczyć w nim listę startową zawodników.

Konkursy takie objęte zostały uregulowaniami, które wykluczają zmienianie zasad lub odwołanie ich po opublikowaniu regulaminu. Naszą rolą jest podejmowanie wszelkich działań, które mogą stymulować kulejącą ostatnio rekrutację. Co do tego jesteśmy wszyscy zgodni. Więc je podejmujemy… Niebawem już zobaczycie, że nie są to bynajmniej tylko inicjatywy typu: konkurs. Konkurs jest zawsze pewną loterią, w której pula nagród musi być powiązana z jego efektami, a więc z spodziewanym zainteresowaniem uczestnictwem, jakie przełoży się na bezpośrednie „powody” do nagród tych fundowania. Nasze ogłoszenie było zatem również sondażem. Im mniej nagłośnione, tym jako sondaż rzetelniejszy dać mogące wynik. I niestety nie wypadł on na tyle dobrze, by COLWAY mógł ująć w opublikowany Regulamin nagrody tak atrakcyjne, jak zakładaliśmy. Niewiele ponad 40 zgłoszeń menedżerskich (do 25.04.2019) oznaczało, że byłby to konkurs o niezbyt wielkim rozmachu, czyli i comiesięczne relacje z tych zawodów nie budziłyby emocji. Oczywiście mogliśmy go mimo to przeprowadzić w konwencji skromniejszej i - co za tym idzie – również z nagrodami o mniejszej wartości. Na Spotkaniu w Campoverde umówiłem się jednak z awangardą Menedżerów Sieci, iż albo postaramy się o wzrost liczby zgłoszeń do Konkursu (spływały do Justyny Kalkowskiej), albo się z niego uczciwie wycofamy. O czym niniejszym informuję.

Nigdy nie robiliśmy w COLWAY niczego „na siłę”, a tym bardziej nie tworzyliśmy sztucznych sukcesów. Inicjatywa jest dobra, jak wiele Waszych inicjatyw oddolnych. Różnie już potem jednak potem bywa ich podchwytywaniem przez naszą społeczność. Konkurs taki jest potrzebny, ale prawdopodobnie albo musi poczekać na lepszy dla niego okres albo - co też jest bardzo prawdopodobne – musi zostać ogłoszony w formie bardzo konkretnej, co do najmniejszych jej szczegółów i w formie komunikatu, który dotrze do wszystkich, co wymaga jednak nie tylko jego nagłośnienia przez nas, ale przede wszystkim podjęcia tematu przez Liderów. Czego tym razem zabrakło.

Jarosław Zych

 

Program Motywacyjny

W trymestrze I,II,III 2019, który nigdy nie był okresem sprzyjającym awansom mieliśmy jednak trzy debiuty w Klubie Systematycznych 15tys+, których… tylko jedna osoba wyraziła chęć publikacji w ogólnodostępnej strefie naszej domeny jej imienia i nazwiska. Wobec napływających kolejnych wniosków o „wypisanie” danych Klubowiczów i nadal braku zgodności w dyskusji: „publikować, czy nie publikować” (temat był omawiany również na Spotkaniu w Campoverde – bez jednoznacznych wniosków, ale z sugestią na „raczej zawiesić publikowanie”) – podjąłem następujacą decyzję: Co najmniej do Rocznicy lub do realizacji nowej domeny colway.pl (co pierwsze nastąpi) zawieszamy publikowanie Klubów Systematycznych.

Będziemy jednak publikować nazwiska osób awansujących (każdorazowo za ich indywidualną zgodą) i składać im z przyjemnością Zasłużone Gratulacje.

Dzisiaj płyną one dla Barbary Gielarowskiej – debiutującej w Klubie Systematycznych 15 tyś+ COLWAY. Życzymy dalszego rozwoju i Sukcesów Barbaro!

 

Współtworzymy Regulamin Sprzedaży w Internecie oraz Statut Autoryzowanych Sklepów COLWAY

(materiał dodany 17 kwietnia 2019)

Jednym z pierwszych punktów Spotkania w Campoverde była prezentacja koncepcji stworzenia Regulaminu Sprzedaży w Internecie oraz Statutu Autoryzowanych Sklepów COLWAY.

Jest to naturalna konsekwencja powstania Reguł Etycznych, o których można już powoli, nieśmiało powiedzieć, że ... zaczynają przynosić oczekiwane od nich efekty przez sam fakt, że zaczęły oficjalnie obowiązywać.

Projekt dalszej regulacji handlu produktami COLWAY w internecie prowadzi Nikita Zych.

Jest on zakrojony szeroko i kompleksowo.

Niniejszym, po przedstawieniu jego zarysów Liderom i najbardziej zaangażowanym Menedżerom COLWAY otwieramy dyskusję ogólnosieciową na ten ważny temat.

Włączcie się do niej! Pomóżcie stworzyć reguły, które będą bardzo istotną częścią naszych reform.

Tutaj list Nikity Zycha skierowany do uczestników Spotkania w Campoverde. Prosimy o zapoznanie się z nim i wypowiedzenie na poruszone tematy:

>>LINK<< 

Wszystkich zaś, którzy w minionych latach zgłaszali swoje liczne uwagi dotyczące handlu produktami COLWAY w sklepach menedżerskich, zarówno internetowych, jak stacjonarnych – prosimy, aby teraz, kiedy przyszedł na to właściwy czas wykazali swoje zaangażowanie i pomogli w zredagowaniu przepisów, jakich sami się domagali.

Nie jest bowiem żadną sztuką tylko krytykować. Jest nią wskazanie rozwiązań problemu, który się zgłasza.

W znakomitej atmosferze, jaka wytworzyła się w miniony weekend w Campoverde, powstaje koncepcja zdyscyplinowania wszystkich sprzedających inaczej niż „z ręki" metodą bardzo atrakcyjnej marchewki, a nie kija. Jest nią pomysł autoryzowania sklepów menedżerskich, które w zamian za podporządkowanie się rygorom, jakich wymaga od tych placówek społeczność COLWAY otrzymywałyby afirmację ze strony firmy, a nawet wsparcie marketingowe. Podjęte działania mają wyrównać szanse i dać impulsy rozwojowe. Spektrum korzyści z zakończenia ich mądrymi regulacjami jest bardzo szerokie. Kto zatem wiąże swoje plany z Marką COLWAY – koniecznie powinien się do tych działań włączyć. Nie wymaga to niczego więcej, jak wysłania jednego, w przemyślany sposób zredagowanego maila. Im szybciej zbierzemy Wasze uwagi i propozycje, tym prędzej powstanie projekt tych aktów regulacyjnych. Następnym krokiem będzie spotkanie w gronie osób stricte zainteresowanych – Menedżerów prowadzących (lub zamierzających prowadzić) sprzedaż w internecie i w placówkach handlowych. Kiedy? Gdy zbierzemy opinie i materiały od Sieci. Czy jest szansa, że tym razem pójdzie to sprawniej, niż konsultacje w/s Reguł Etycznych? Na to liczymy.

 

Pierwsze echa Spotkania w Campoverde

(materiał dodany 16 kwietnia 2019)

Co się wydarzyło w miniony weekend w ośrodku Campoverde? Spływają do mnie maile i inne formy zapytania o te dni i to, co tak zapaliło Uczestników . Nie da się opisać tego szybko, ani w jednym, krótkim reportażu. Nawet nie jestem pewny, czy to ja powinienem zrobić, aby w żaden sposób nie zniekształcić formą komunikatu relacji o tym niezwykłym weekendzie. „Wreszcie! Na to czekaliśmy”! Takie okrzyki rozbrzmiewały najczęściej po zakończeniu wszystkich prezentacji w wykonaniu Agnieszki Wójcik, Pauliny Michalskiej i kierującej pracami nad tym, co przedstawiono uczestnikom - Karoliny Górskiej. A przedtem brawa, brawa, aplauz i eksplozja energii, jaka dawno nie miała miejsca w COLWAY, a już na pewno nie w tak nielicznej, bo tylko trzydziestokilkoosobowej grupie. Tańce, toasty i śpiewy, wspólne fotografie, rozpalone twarze i ożywione rozmowy do bardzo późna.

Absolutny colwayowy rekord w dyscyplinie: „czas wystąpienia, a efekt odbioru jego treści u słuchaczy” – pobił Nikita Zych. Zapowiedź jego autorskiego pomysłu trwała niewiele ponad 10 minut, a wielokrotnie dłużej komentarze bezpośrednio po niej, w nocy i tak aż do następnego dnia.

Obudziła się w Was ciekawość? Na jej zaspokojenie będziecie jeszcze musieli trochę poczekać, albo… zasięgnijcie informacji u Uczestników. Reprezentowane były prawie wszystkie wysokoobrotowe struktury COLWAY. Na pewno podzielą się tym, co widzieli i słyszeli. Może nawet otrzymanymi materiałami! Będziemy je na spokojnie już przedstawiać i omawiać w colwayowych mediach. Ja też się przyłączę do tych relacji. Na tych łamach. Zacząć musimy jednak od komunikatów o zapadłych również w Campoverde innych, ważnych ustaleniach:

Przypomnienie historii dla tych, którzy wysłuchują opowieści próbujących ją zmieniać

(materiał dodany 13 kwietnia 2019 roku – powstał na żądanie Menedżerów COLWAY skarżących się na wzmożone agresywne działania rekruterów konkurencji)

Polska metoda pozyskiwania aktywnego biologicznie hydratu kolagenu bezpośrednio ze skór rybich jest tylko jedna. Opatentowana przez prof. Andrzeja Frydrychowskiego (nr PL 206813).
Nie ma i nigdy nie było żadnych „innych metod autorskich”, o jakich mówią nasi konkurenci, podobnie jak nie ma dwóch sposobów destylacji alkoholu. Nawet śp. dr Jan Czarnecki, którego prace prowadzone latami z Piotrem Pakułą nad kolagenem natywnym, odpornym na temperaturę, szły przecież całkiem odmienną drogą - zawsze uczciwie przyznawał, że punktem wyjścia dla nich jest hydratacja kolagenu, opisana w patentach nr 144584 przez zespół: M. Skrodzki, A. Michniewicz, H. Kujawa, oraz Andrzeja Frydrychowskiego opisana w patencie nr 206813.

Po wieloletniej batalii, która toczyła się również w sądach - Urząd Patentowy R.P. wszelkie inne, konkurencyjne wnioski, jak jeden - odrzucił, albo prowadzone postępowania umorzył, gdyż postrzegł we wszystkich, jakie wpłynęły - oczywiste cechy plagiatu metody A. Frydrychowskiego.

To właśnie było jedną z głównych przyczyn naszej decyzji o rozstaniu się z Inventią, która obecnie rozgłasza ustami aktywistów Souvre, jakoby „to oni wypowiedzieli umowę Colway”.
Jednakże 700 osób obecnych na historycznej Konferencji w Ossie chyba nie straciło pamięci? Popytajcie ich co tam widzieli i słyszeli w 2014 roku. Przedstawiliśmy wówdzas na ekranach wszystkie opisane tu fakty oraz dokumenty na to, że to my – Colway jesteśmy od maja 2012 roku, w rozumieniu prawa unijnego producentami Kolagenu Naturalnego Platinum, Silver i Graphite.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Wiedza i poziom technologiczny nasz, a naszych konkurentów

W 2014 roku dr Jan Czarnecki kończył dwuletnie eksperymenty nad opracowaniem metody izolowania kolagenu aktywnego biologicznie ze skór rybich, który nie denaturuje w temperaturach już 26-28 st. C. Niejako „po drodze” przeprowadził on pierwszy w dziejach kontrolowany rozpad potrójnej helisy kolagenowej. Sensacyjny na skalę światową proces chemiczny, o którym nasi konkurenci nigdy nawet wyobrażenia nie uzyskają. W tymże 2014 roku zespół biotechnologów firmy IOC sp. z o.o. pod kierunkiem dr Marii Chełmińskiej już wiedział jak pozyskać naturalny atelokolagen, który można łączyć z takimi substancjami kosmetycznymi, jakich konkurenci nie połączą z peptydami, czy płynnym jedwabiem najpewniej nigdy. Technologia ta wyprzedziła bowiem o co najmniej dekadę wszystko, co wcześniej wiedziano w Polsce o natywnych kolagenach.

W tym czasie żadna z tych firm konkurencyjnych, które dziś nas najbardziej atakują, jeszcze nawet nie istniała! Ci, którzy obecnie tak dużo krzyczą o kolagenie, to ewidentnie naśladujący w mniej lub bardziej udolny sposób metodę prof. Andrzeja Frydrychowskiego. To także plagiatorzy naszych nazw i nawet naszego języka opisującego kolagen. Terminologii, którą w polskiej kosmetologii stworzyli w ogromnej części ludzie związani z COLWAY!

My wiemy o białkach kolagenowych wszystko…

CZYTAJ WIĘCEJ

Uwaga! Pojawią się kolejne materiały – szczepionki na wrogą i agresywna agitację. Nie jestem fanem „porównywania” kosmetyków w ich składach i zawartości realnej substancji aktywnych, ale … chyba nie mamy wyjścia. Domagacie się tego zresztą. To będą prawdziwe zderzenia byków z parowozem. COLWAY jest tym parowozem. A nawet lodołamaczem.
Jesteśmy Konsumenckim Liderem Jakości i rośniemy w tym rankingu

(materiał opublikowany 12 kwietnia 2019 r)

Badania rynku konsumenckiego wykazały, że w latach 2017-2018 COLWAY był trzecią w Polsce pod względem rozpoznawalności i doceniania przez konsumentów marką suplementów diety dostępnych w sprzedaży poza sklepowej.

patrz: https://colway.pl/informacje/materialy-do-pobrania/15-dokumenty
Zakładka: CERTYFIKATY

Takie same badania obejmujące przełom roku 2018 i 2019 awansowały nas już na miejsce DRUGIE.
>>LINK<<
W Polsce bardziej rozpoznawalną od COLWAY marką suplementów diety dostępnych w sprzedaży poza sklepowej jest obecnie tylko Herbalife.

Wyciąg z kolejnego raportu z badań przeprowadzonych na grupie 15423 osób z dużych ośrodków miejskich, pod egidą redakcji niezależnego periodyku Strefy Gospodarki - wydawanego wraz z dziennikiem Gazeta Prawna, którego celem jest wyłanianie najlepszych w opinii konsumentów, marek i firm funkcjonujących na polskim rynku.

Skojarzenia respondentów z preparatami COLWAY:

* Dobra skuteczność
* Jakość
* Sprawdzone działanie
* Unikalny skład
* Wzmacniają organizm

Konsumenckie uzasadnienia wyboru suplementów COLWAY:

* Ze względu na skuteczność tych produktów.
* Ponieważ produkty COLWAY zawierają składniki naturalne, przyswajalne lepiej od dostępnych w aptekach.
* Wszystko co ta marka obiecuje w swoich produktach, dotychczas się sprawdziło.
* Odczuwalne działanie, szybko widoczne efekty, polecam.
* Stosuję od dłuższego czasu i czuję zmiany, te produkty są naprawdę skuteczne.
* Dobry stosunek ceny do jakości

Dysponujemy tym raportem. Publikowanie go w całości, jak również posługiwanie się komercyjnie godłem Konsumenckiego Lidera Jakości wchodzi już jednak w strefę zapłaty oczekiwanej przez organizatorów. Czy mamy to zrobić i wykupić licencję na godło? Uzyskaliśmy kolejny awans. Badania wskazują na znakomitą rozpoznawalność i wysoką jakość naszych preparatów, a także imponującą ich recepcję. My ich nie "zamawialiśmy", podobnie jak nie robiły tego setki firm z innych sektorów tej ankiety rynkowej. Są więc obiektywne. Czy Wy Menedżerowie COLWAY wykorzystywaliście laur Konsumenckiego Lidera Jakości w roku 2018? Ilość pobrań tego materiału a nawet udostępnień jego publikacji na FB nie wskazuje na to. Czekam zatem na Wasze opinie. Czy taki znak i kolejny dyplom dla Marki COLWAY będzie dla Was narzędziem wsparcia w sprzedaży i rekrutacji? Bo to jest niewątpliwie narzędzie. Tylko czy ponosić jego koszty, jeśli pozostanie mało używane...?

Czy chcemy kolejnego godła Konsumenckiego Lidera Jakości?


Kilka wiadomości naprawdę dobrych i jedna, która się … też spodoba

(opublikowane 05.04.2019)

News: Marzec był kolejnym po uwaga! październiku, listopadzie, grudniu, styczniu i lutym miesiącem dobrych obrotów polskiej Sieci COLWAY.

Komentarz: Owszem, miewaliśmy w każdym z wymienionych miesięcy kalendarzowych w przeszłości wyniki lepsze, ale wówczas trąbiliśmy o rekordach obrotowych. Do tego aby znowu bić rekordy brakuje nam wdrożenia reform i nakręcających wzrosty mechanizmów (to od nas) oraz więcej pracy i entuzjazmu, a przede wszystkim rekrutacji (to od Was). Mocna „czwórka z przodu”, jak to mawiamy wśród obeznanych w temacie, oznacza w średniej kilku minionych lat bardzo przyzwoity marzec. Tym samym zaprzestaję niniejszym dalszych polemik z hipotezami o „kryzysie”. Nie ma żadnego kryzysu ekonomicznego w COLWAY. Jest, zaiste kryzys rekrutacji (i tym się również ja troskam) oraz jest kryzys w (niektórych) głowach. Bierze się on również z tego, że obroty się „spłaszczają”, co powoduje, że rośnie ilość osób pobierających prowizje mniejsze, a maleje tych, którzy dotąd odbierali większe. I ten trend się nie odwróci, jeśli narzekający nie będą wprowadzać na swojej „szerokości” nowych partnerów. Jest to już jednak problem bardziej ich niż ogólno-organizacyjny.


News: Spotkałem się z dr Jarosławem Słoniem. Jest prawdą, że na „nasze Słonie” spadły prawdziwe nieszczęścia zdrowotne, ale jeśli chodzi o Jarka Słonia – jest znacznie lepiej niż defetystyczne plotki znowu niosły. Wraca do zdrowia i formy, a to jak walczy ze skutkami lekkiego udaru – wzbudziło mój podziw.

Komentarz: Wierzę tym samym, iż skończyły się problemy z dostawami bardzo cenionych wśród naszej klienteli produktów po marką „dr Słoń”.


News: Wracają materiały reklamowe, których ostatnio brakowało i trwają prace nad wdrożeniem kolejnych.

Komentarz: Czego brakuje do pełnej satysfakcji? Takiego na nie realnego popytu, jaki pozwoli na opłacalność ich drukowania.


News: Seria kontroli zgodności składów deklarowanych w naszych produktach z wynikami ich drobiazgowych badań laboratoryjnych skończyła się (nie oprę się tej figurze słownej) podwinięciem ogona przez kontrolujących.

Komentarz: Bardzo rzadko się zdarza, by takiego rodzaju kontrole, następujące zawsze z czyjeś „inspiracji” nie przynosiły jakichkolwiek wyników niekorzystnych dla kontrolowanych. Ale nie u nas! Być może przygotuję o tym materiał. Jest się bowiem czym szczycić!


News: Konkurs dopiero zaawizowany (patrz Aktualności marcowe) może mieć naprawdę zacną pule nagród. Przypominam, że konkretny kształt jego Regulaminu zależy głównie od wielkości liczby zgłoszeń do Konkursu, jaką prowadzi Justyna pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarz: Menedżerze COLWAY! Czy w ogóle wiesz, że mamy od 1.04 otwarty pomiar także Twoich wyników? Przeczytałeś Aktualności marcowe? No może przeczytaj.


News: Po głębokiej analizie (i pod wpływem kliku mądrych rozmów, także z czołowymi Menedżerami COLWAY) podjąłem decyzję o odsunięciu w czasie zapowiadanych zmian w organizacji prawnej podmiotu obsługującego naszą Sieć. Odraczam zatem uruchomienie nowej spółki prawa handlowego, która miała przejąć rolę Col way Sp.J. M.Turek, J.Zych.

Komentarz: Odraczam, nie oznacza: odstępuję od tego. Zapowiedzi tych działań, a głównie zapowiadane zmiany w podejściu do sposobu konsumowania prowizji zakupami produktów wzbudziły wszak tyle lęków egzystencjalnych u niektórych Menedżerów, że postanowiłem nie spieszyć się aż tak z wdrożeniami, jakie nastąpić miały już niebawem, bo z początkiem maja. Przyjrzę się ewentualnym skutkom całej tej operacji jeszcze raz i w sposób analityczny. Niech więc wszyscy przerażeni wręcz wizją konieczności np. wystawiania rachunków w ramach działalności nierejestrowanej jeszcze odetchną i również spokojnie przyjrzą się temu, w czym doprawdy niczego strasznego nie ma. Wrócimy do tematu najwcześniej po wakacjach.


Program Motywacyjny

 Klub Systematycznych 15tys. +(tylko za obrót XII, I, II) tworzyli:

Sylwia Aleksiejuk, Anna Borkowska, Anna Bronowicz-Stańko, Ewa Brynda, Ewa Daroszewska, Krystyna Derbin, Agnieszka Dobrzyńska, Barbara Draganow, Marzena Faltyńska-Ratajczak, Anna Godusławska, Daria Grzechnik, Paweł Grzechnik, Izabela Jagodzińska, Helena Jasińska-Przychodniak, Zofia Kaniewska, Izabella Karwowska-Oczepa, Joanna Kasprzyk, Mirosława Kowalska, Iwona Kozak, Joanna Krawczyk, Magdalena Kuklińska, Grzegorz Łukaszewski, Hanna Łukomska, Janina Małecka-Ulińska, Piotr Marczak, Joanna Marek, Beata Mazur, Angelika Mazurkiewicz, Natalia Mrózek-Golonka, Marek Olszewski, Hanna Opiła, Danuta Osękowska, Aleksander Owsiak, Irena Pieczulis, Andrzej Podlasin, Rafał Potkański, Wiktorija Protasowa, Katarzyna Romanowska, Jacek Sikorski, Bożenna Stankiewicz, Zbigniew Tymieniecki, Małgorzata Wal, Anna Wodawska, Urszula Zimoląg-Stankiewicz.


Klub Systematycznych 40tys. +(tylko za obrót XII, I, II) tworzyli:

Stanisław Augustynowicz, Piotr Biały, Agnieszka Biernacka-Leja, Wanda Buśko, Anna Dratwińska, Anna Godlewska, Bożenna Godusławska, Barbara Gorczyca-Nowaczek, Ewa Grabowska-Koziarz, Robert Hołod, Ryszard Jastrzębski, Tomasz Kabaciński, Helena Kapuścińska, Irena Krusche, Ryszard Krusche, Wiesław Kurzyna, Adam Kusiak, Waldemar Leja, Ewa Leończak, Waldemar Łaska, Marcin Maruszak, Małgorzata Mazurkiewicz, Renata Panek, Emilia Pieńko, Grażyna Pilarska-Sorokin, Róża Rapacewicz, Rafał Rynkowski, Jakub Sapiński, Renata Sikorska, Ewa Sobańska, Jadwiga Strzemżalska, Marek Strzemżalski, Piotr Szewczyk, Kamila Szłabowicz, Iwona Świerczyk, Małgorzata Weiss, Sławomir Więckowski, Maciej Zięba.

Klub Systematycznych 100tys. +(tylko za obrót XII, I, II) tworzyli:

Beata Bębas, Barbara Buławska, Piotr Buławski, Agnieszka Chyćko, Dorota Dąbrowska, Hanna Gapińska, Aneta Graf, Sylwester Kalinowski, Krzysztof Karliński, Henryk Lipa, Izabela Oleksy, Grażyna Polańska, Marek Przeniosło, Michalina Romanowska, Monika Rynkowska, Joanna Sobańska, Irena Szurmiak, Marta Warzyńska, Hanna Więckowska.

Tradycyjne Gratulacje dla wszystkich utrzymujących się w jednym z najtrudniejszych rankingów jaki wymyślono w marketingu sieciowym. Sami prawdopodobnie nie wiecie jak trudnym w porównaniu z rozmaitymi „listami championów” jakie są tu i ówdzie wymyślane, aby tylko tworzyć wrażenie nieprzerwanego pasma sukcesów.

W kwestii „publikować czy nie” w ogólnodostępnej strefie poczet naszych Systematycznych jak nie było konsensusu, tak nie ma. Skutkiem tego co miesiąc ktoś z nich pisze „mojego nazwiska już proszę nie publikować”. A to się skończy tak, że ja wreszcie nasze Kluby ukryję, bo irytuje mnie ich obkurczanie się nie mające związku z wynikami Systematycznych.

 

„Chcąc poznać przyjaciela trzeba z nim beczkę soli zjeść”

Tak mówi jedno z najpiękniejszych polskich przysłów, lecz ileż to znajdziemy w Polsce społeczności zawodowych, które mogą z dumą i bez popadania w emfazę tę rodzimą mądrość przywołać? Ile jest nad Wisłą organizacji, które wspólną pracą stworzyły coś, o takim wymiarze i tak stabilnego jak my? . Czy ktoś podda w wątpliwość, że tylko na wspólnych biesiadach mijających 15-stu ostatnich lat zjedliśmy razem beczkę soli? Prawdopodobnie niejedną. A przecież to nie były lata tylko biesiadowania… Przysłowie to jest tak mądre dlatego, że sól nie jest słodka, ani tak smaczna, by można jej wiele zjeść szybko, ani łatwo. Podobnie jak nie powstaje szybko, ani łatwo nic, co jest pewne i trwałe, a „słono płaci za naiwną wiarę, że może być inaczej każdy, kto wybiera miejsca, w których miód w beczkach serwują miast soli”.

Natomiast ten, kto rozumie z czego nasz naród czerpał cytowane tu wielowiekowe mądrości – wie również, iż nie bylibyśmy organizacyjnie tu, gdzie jesteśmy, gdyby nie to, że i w COLWAY kształtowały nas doświadczenia, które wymagały zjedzenia beczki soli co najmniej, aby mogły zostać zadzierzgnięte setki, jeśli nie tysiące tzw. biznesowych przyjaźni, jakie niekiedy musiały przetrwać także, gdy „cudze szczęście solą w oku bywało…” – jak nam inne, również polskie porzekadło przypomina.

Nie byłoby nas tu dzisiaj tak silnych pozyskiwanym latami rdzeniem konsumenckim , gdyby wprost niemożliwa do policzenia ilość naszych przyjaznych relacji również z tymi, którzy od lat są końcowymi odbiorcami produktów COLWAY.

Tyle zaś już tych stabilnych lat, Drodzy Przyjaciele upłynęło dlatego, że my, jak prawdopodobnie nikt inny w tej niszy rynkowej, wiedzieliśmy instynktownie od zawsze, że to „sól do chleba, a nie chleb do soli się daje” – JEST jak kolejna polska ludowa mądrość powiada… Młodzi, zapalczywi ludzie, którzy zawsze robili wiele wrzawy w jakimś mknącym akurat jak kometa marketingu, nie będą tego rozumieli nigdy, dlatego trzymajmy się i tej wartości, bo dopóki będzie „dobry chleb nawet tylko z solą, aby z dobrą wolą” – to mijać nam będą tak wspólnie lata kolejne, pozwalające obchodzić też następne Jubileusze.

No, to dlaczego Gala Rocznicowa odbędzie się w kopalni soli w Wieliczce?

 

Wracają „małe promocje”!

… o które coraz częściej się upominaliście. A skoro od kilku miesięcy nie było żadnej, to kwietniową zrobimy zacną! I nie jest to Prima Aprilis.

Najpierw bonus niewielki, ale skorzystają na nim wszyscy handlujący Colvitą. Przez cały kwiecień nie będzie opakowań zawierających 120 kapsułek.Nie, nie zabrakło nam ani Colvity, ani pudełek. Mamy po prostu chwilowo nieproporcjonalnie więcej 60-tek. Przy zamówieniu 1 opakowania Colvity (120 kapsułek) otrzymasz 2 opakowania Colvity (60 kapsułek) w cenie 120 kapsułek- różnica 17 zł w cenie katalogowej.


Teraz znacznie lepsza wiadomość:

„5+1”

Kto w jednej paczce zamówi pięć opakowań Colvity 60 – otrzyma szóste GRATIS. Przy czym bonus za 167 zł w cenie katalogowej jest dla wszystkich! Nie ma tu wymogu robienia kwalifikacji. Można zamówić 5 x Colvita i nic więcej.


Wreszcie informacja najlepsza:

„3+1”

Nabywcom w jednej paczce 3-ech butelek Kolagenu Naturalnego od razu dokładać będziemy czwartą!

Bonus 227 zł w cenie katalogowej, czyli wyborna okazja, którą można też nazwać 25% - owym, kwietniowym upustem na ten asortyment i zarazem bardzo dobrym pretekstem do zaopatrzenia się w niego na zapas, w perspektywie miesięcy letnich, niosących ryzyko denaturacji termicznej kolagenu w transporcie.

Uwaga! Promocja „3+1” na Kolagen Naturalny i tak atrakcyjny bonus przeznaczona jest jednak tylko dla zamawiających paczkę o wartości 2600 pkt+. Wy – Szanowni Aktywni Menedżerowie możecie te obie promocje łączyć.

Czy zapoznaliście się już z najnowszym materiałem o „zapomnianym” atrybucie naszych kolagenów? Ich unikalnym działaniu obronnym przeciwko procesom glikacji, wobec których, jak dotąd przynajmniej, kosmetologia substancyjna złożyła broń na całym świecie? Jest przygotowany tak, by można się nim posługiwać jak narzędziem sprzedaży i rekrutacji. Rozsyłajcie go. Niech trafia do osób zajmujących się zawodowo dbaniem o piękno i młodość naszych twarzy. Drukujcie go sobie. Nie ma zbyt wielu informacji o tym zjawisku, uznanym za nieuchronne i „nieuleczalne”.
>>POBIERZ PDF<<

W kwietniu niezmiennie, każdy Menedżer COLWAY, który w marcu zrobił kwalifikację prowizyjną będzie miał reglamentowane do jednego opakowania prawo zakupienia w Sklepie – dział Produkty Reklamowe Kremu Niebieski Diament z gwarantowanym klejnotem ukrytym w środku. Uważajcie poszukując brylancików! Łatwo wyłuskać je niechcąco z perełki i … nie znaleźć już później.

 Jarosław Zych

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona colway.pl używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem