Zastrzeżenia prawne i polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Colway.pl („Serwis”) jest Col-Way Maurycy Turek, Jarosław Zych Spółka Jawna z siedzibą w Koleczkowie (84-207), ul. Hippiczna 2, zwana dalej „Col-way”.

§1 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu podlega zasadom określonym w niniejszym dokumencie. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z poniższymi warunkami prosimy o nie korzystanie z Serwisu.
 2. Serwis jest wyłączną własnością Col-way, chronioną prawem, w tym w szczególności unormowaniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach okrewnych  Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o  walczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503). Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Col-way (w szczególności prawa do znaków towarowych, tekstów, elementów graficznych, zdjęć, plików graficznych, plików audio i wideo, aplikacji i baz danych oraz układu stron Serwisu) lub na rzecz podmiotów, których materiały na podstawie współpracy z Col-way są umieszczone w Serwisie. Korzystanie z zasobów Serwisu może odbywać się wyłącznie w ramach dozwolonego użytku prawem chronionych utworów dla celów osobistych (w rozumieniu w/w przepisów), przy czym wykorzystanie utworów nie może wykraczać poza ogólnie przyjęte normy korzystania z utworu na własny użytek oraz nie może w jakikolwiek sposób szkodzić interesom Col-way.
 3. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy prywatnego dozwolonego użytku, w tym komercyjne wykorzystanie jakiegokolwiek elementu lub części Serwisu, przetwarzanie, powielanie,  ublikowanie, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowanie, linkowanie i wykorzystanie Serwisu lub jego części na jakimkolwiek polu eksploatacji może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą Col-way.
 4. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy dozwolonego użytku bez zgody Colway jest bezprawne i stanowi naruszenie prawa, w szczególności prawa autorskiego i jako takie jest zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych.

§2 Polityka prywatności

 1. COL-WAY Sp. j. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.colway.pl (dalej „Serwis”).
 3. Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest COL-WAY Sp. j. z siedzibą w Koleczkowie (adres: ul.  numerem 0000401587, NIP: 5882393026, REGON: 221563060.
 4. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 5. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie formularza:
  • kontaktowego: imię i nazwisko, adres email;
  • podjęcia kontaktu w przedmiocie współpracy: imię i nazwisko, adres email, kod pocztowy, nr telefonu, dane przedstawiciela;
  • rejestracji dystrybutora: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres, kraj, województwo, opcjonalnie nazwa firmy
  • newsletter: adres email;
 6. Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.
 7. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
 8. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, kontaktu oraz co najważniejsze realizacji postanowień umowy regulującej zasady współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
  • komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika;
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes.
 9. Dane Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Serwis nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.
 11. W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług, dane mogą być też udostępniane Partnerom w ramach struktury Użytkownika na zasadach opisanych w warunkach współpracy. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Użytkownika usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze.
 12. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
  • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przeniesienia danych;
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych –
   w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnieńUżytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować:
  • pisemnie na adres: ul. Hippiczna 2, 84-207 Koleczkowo
  • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie pod numerem: +48 58 676 20 27, +48 58 676 22 62 lub
  • z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Serwisu

§3 Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 7. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 8. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, YouTube w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności naszego Serwisuzintegrowanego z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

§4 Odpowiedzialność

 1. Col-way nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu lub z jakiegokolwiek jego elementu, zastosowania się lub posłużenia się jakimikolwiek informacjami, dostępnymi w Serwisie, w tym stanowiącymi przedmiot praw innych niż Col-way osób. Col-way nie odpowiada za szkody, krzywdy lub utracone korzyści poniesione przez w związku z korzystaniem z Serwisu (w tym zawartych w nim informacji).
 2. Uzytkownik Serwisu na własne ryzyko korzysta również z łączy (linków), prowadzących do innych stron w Internecie, w tym należących do osób trzecich. Col-way w żadnym zakresie nie odpowiada za treści tam udostępniane, jak również za ewentualne szkody, związane z korzystaniem z tych łączy, w tym wynikające z naruszenia ochrony danych osobowych.

§5 Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie korzystania z Serwisu prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.

§6 Zmiany

W przypadku zmian w Serwisie w zakresie objętym niniejszym dokumentem, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona colway.pl używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem