Strona główna - 417-zbliza-sie-rodo

ZBLIŻA SIĘ RODO...

Zbliża się RODO… 

Czy przeczytaliście Aktualności majowe i nasze zalecenia związane
z wejściem nowych przepisów?

Zalecamy zrobić to jeszcze raz, gdyż bardzo niewiele spłynęło jak dotąd od Was dyspozycji zmian w Waszych danych. Również niewiele mamy nowych zapisów do newslettera, czyli też naszej bazy mailingowej, która jest jedynym sposobem na wysyłanie zapytań o zgodę na przetwarzanie Waszych danych. A konieczność takich zapytań będzie się pojawiać w nowej rzeczywistości prawnej.

Najkrócej mówiąc RODO może otworzyć drogę przepisom, które  w przyszłości sprawią, iż nie będziecie widzieli w systemie tzw. danych wrażliwych osób w Waszych strukturach. Co musi się stać, by to się nigdy nie zdarzyło?

COLWAY musi mieć możliwość pytania osób, których danymi administruje o zgodę na przetwarzanie. Co powinniście zrobić? Nawiązać kontakt ze wszystkimi, którzy są dla Was ważni w strukturach i zadbać o to, by COLWAY miał na razie ich przyzwolenie na mailowanie do nich, a nie spamowanie! Macie też uporządkować dane osobowe w swoich strukturach rodzinnych. Jak? Jest instrukcja tego w Aktualnościach. Macie dementować plotki, że RODO komukolwiek coś „zabierze” z dochodów, czy nawet rekordów w bazach danych.  Kto chce, niech „odwrażliwi” kolokwialnie mówiąc, swoje dane poprzez zmianę choć jednej cyfry w nr PESEL. I na to samo namawia innych…Wystarczy dyspozycja mailem takiej zmiany do nas. Nr identyfikujący w Systemie może zawierać przecież dowolne 11 znaków…

Przeczytajcie raz jeszcze akapit w Aktualnościach:

 

Zmiany w przepisach związane z RODO

 

Co to jest RODO?  Co wyniknie z przepisów wchodzących w życie już 25 maja br. dla Uczestników Sieci COLWAY? Otóż wynikną nader istotne rzeczy. Absolutnie każdy Menedżer posiadający strukturę, czyli również mający wgląd do jakiejś części bazy danych osobowych zebranych i administrowanych przez COLWAY, ma swój żywy interes w tym, by wprowadzić i pomóc wprowadzać zmiany, jakie nadchodzą.  Nie patrz, proszę na nieciekawy na pozór tytuł. Tym razem kliknij w poniższe „czytaj więcej” koniecznie. Kryją się pod nim informacje ważne i… ciekawe:


Wchodzące przepisy są okazją do uporządkowania danych w naszym Systemie

 

Jest wysoce prawdopodobne, że będziemy sukcesywnie usuwać z Systemu te wszystkie pozycje, które noszą cechy danych nieprawdziwych. Oczywiście w każdym przypadku, kiedy będzie to pozycja systemowa mogąca mieć jakikolwiek związek z realnym obrotem handlowym, a nawet tylko potencjalnie na taki obrót rokująca – podejmiemy najpierw próbę jej weryfikacji. Istnieją w Waszych „strukturach rodzinnych” takie pozycje? Jeśli tak, to prosimy o niezwłoczne uporządkowanie wszelkich spraw z nimi związanych! Pod rygorem utracenia możliwości pełnego wglądu do danych w siedmiu generacjach menedżerskich, z każdej z osobna pozycji w Waszych strukturach, a nawet pod rygorem utraty możliwości dysponowania generowanymi na tych pozycjach prowizjami – prosimy byście niezwłocznie uporządkowali dane osobowe z nimi związane. Jak zawsze – Załoga COLWAY okaże Wam w tym wszelką możliwą pomoc i życzliwość.

Każdy żywy, realny uczestnik naszego Przedsięwzięcia, który chce nadal tak, na ile zmieniające się przepisy pozwolą, korzystać z możliwości wglądu do takich danych strukturantów, jakie daje mu System COLWAY po zalogowaniu się do niego hasłem w Strefie Menedżera – musi mieć najpóźniej do 25 maja 2018 r swój unikalny i aktywny adres e-mail, na którym będzie odbierać nasz newsletter „Uśmiechy od COLWAY” i tym samym umożliwiać nam przekazywanie mu informacji o sposobie i zakresie przetwarzania jego danych osobowych, możliwości jego wglądu do tych danych i o sposobie bezpiecznego przechowywania ich przez COLWAY. Unikalny i aktywny adres e-mail staje się obecnie obowiązkowy dla każdej pozycji menedżerskiej również po to, byście wy mogli udzielać nam zgody na wszystko to, czego w związku z administrowaniem i przetwarzaniem Waszych danych nowe przepisy będą kiedykolwiek wymagać oraz po to, byśmy my taką Waszą zgodę mogli dokumentować. Każdy Menedżer COLWAY, który korzysta z wglądu do Systemu COLWAY, a tym samym części naszej bazy danych osobowych z więcej niż jednej pozycji i posługuje się w tym celu tym samym adresem e-mail – zobowiązany od teraz zostaje do tego, by najpóźniej do 25 maja 2018 r: albo wygenerował dla każdej takiej pozycji unikalny i aktywny adres e-mail, albo przekształcił dane osobowe tych pozycji w sposób identyfikujący je jednoznacznie z jego osobą. Wiem, że brzmi to niezrozumiale i tym samym budzi obawy. Więc najpierw zobaczcie, prosimy, o co chodzi w RODO, a następnie, poniżej tej grafiki wytłumaczymy prostym językiem, co się musi zmienić, aby wszystko zostało po staremu, czyli co musicie zrobić jak najszybciej, jeśli chcecie nadal widzieć po zalogowaniu się do Systemu COLWAY to, co widzicie w nim dotąd.

Spokojnie. Zmiany nikomu nie zabiorą ani grosza z jego prowizji

 

Przepisy RODO nie wniosą – jak więc widzicie – żadnej rewolucji co do samego istnienia naszego Systemu, będącego jednocześnie bazą danych osobowych Waszych i uczestników Sieci COLWAY zarejestrowanych w Waszych strukturach. Nie nakażą one np. usunięcia z naszego Systemu żadnych danych w sposób taki, który odebrałby komukolwiek z Was owoce jego pracy rekrutacyjnej, kiedykolwiek wykonanej. O to nie musicie się obawiać! Nadają one jednak właścicielom tych danych nowych praw i nakładają na administrujących i przetwarzających te dane osobowe, czyli na nas – nowe obowiązki. Wiążą się one przede wszystkim ze zwiększeniem bezpieczeństwa w zakresie ochrony tych danych.

Mówiąc najprostszym językiem: jeżeli chcecie nadal „widzieć” w Systemie to, co widzicie obecnie, to musicie do 26 maja b.r.:

– dać sobie szansę na otrzymanie od nas (na każdej pozycji systemowej osobnej!) wiadomości e-mail, która składać się będzie z informacji i zapytania o zgodę

– tym samym dać sobie szansę na udzielenie nam tej zgody tak, byśmy my mogli ją udokumentować

W praktyce wystarczy do tego, jeżeli będziecie odbierać i otwierać naszego newslettera, bo kiedyś otrzymacie w nim od COLWAY e-mail, w którym przy pytaniu o zgodę postawicie w zaznaczonym polu „ptaszka na tak” i klikniecie: „enter”.

Co się stanie, jeśli ktoś takiej zgody nie udzieli, lub w ogóle nie da sobie szansy na jej udzielenie, bo nie przeczyta tego komunikatu (powtórzymy go wielokrotnie) lub mimo tego, że informacja ta do niego od nas (bądź od Was – powielajcie ją!) dotrze, to nadal nie będzie subskrybował lub otwierał newslettera?

W odniesieniu do danych osób, o których my mamy jakąkolwiek informację, że rejestrując się w COLWAY lub później prowadziły działalność gospodarczą – nie stanie się nic, gdyż przepisy RODO zawsze odnosić się będą wyłącznie do danych osobowych osób fizycznych. W odniesieniu do danych osób fizycznych mogą jednak nastąpić różne konsekwencje, których, wszystkich na ten moment nie potrafimy jeszcze przewidzieć. Obroty, generujące Ci prowizję aż do siódmego pokolenia będziesz oczywiście kontrolował zawsze. Może jednak być w niedalekiej przyszłości tak, że logujący się z konkretnej pozycji menedżerskiej, nie będzie już widział części tzw. danych wrażliwych uczestników Sieci w jego strukturze, jakie widział dotąd.


Co więc konkretnie trzeba zrobić?

 

– sprawić, by każda pozycja menedżerska (dotyczy to także każdej nowej nominacji) w Twojej strukturze była „zapisana” do naszego newslettera – wystarczy by Menedżer kliknął u dołu strony www.colway.pl „zapisz się” – uwaga! Z własnego adresu e-mail

– rozpowszechnić informacje o tym wymogu w strukturze

– gdy jakikolwiek przepis wynikający z RODO wymusi na COLWAY – administratorze Waszych danych uzyskanie zgody na jakąkolwiek formę ich przetwarzania: sprawić, by zgody te były udzielane.


RODO daje znakomitą okazję do odnowienia kontaktów!

 

Popatrzcie na tę regulację unijną nie tylko, jak na kolejne zacieśnienie kontroli nad nami, ale też jak na narzędzie obrony nas wszystkich przed spamem, czy uciążliwym telemarketingiem. Jest ona bowiem w istocie i jednym i drugim. Postrzeżcie jednak też niezwykłą okazję, jaką daje ona tym z Was, którzy mają pod sobą struktury uczestników. Po pierwsze – wydrukujcie sobie lub zapiszcie w komputerze teraz, przed 26 maja 2018 dane kontaktowe swoich strukturantów, do jakich macie obecnie wgląd. Po co? Aby je mieć przed wejściem nowych przepisów, które mogą Wam w przyszłości ten wgląd ograniczyć. Robiąc to, miejcie jednak także świadomość tego, że ktokolwiek taką bazę tworzy, tego dotyczą po 26 maja 2018 określone obowiązki. Dlatego jest z wszech miar wskazane podjąć próbę odnowienia kontaktu przed 26 maja! Kontaktu w bardzo uczciwej zresztą intencji.

Po drugie…

„Pani Basiu. Jestem w posiadaniu Pani numeru telefonu, gdyż kiedyś zapisała się Pani do COLWAY – tej firmy od kolagenu …. (…). Za kilka dni zmieniają się przepisy dotyczące danych osobowych i nie wiem, czy Pani o tym wie, ale my wszyscy otrzymamy prawne ułatwienie w usuwaniu naszych danych z wszelkich baz. Chcę więc Panią zapytać może ostatni raz, zanim firma COLWAY zapyta Ją o zgodę na istnienie w jej bazach: dobrze się Pani kojarzą produkty COLWAY? Jeśli tak, to może porozmawiamy o tym, co COLWAY dziś… co ja bym dla Pani mogła… itp. A jeśli nie… to pozwoli Pani, że Jej życzliwie podpowiem (ja sama zresztą wypisuję się z różnych baz, żeby mnie reklamy nie prześladowały)… podpowiem Pani co zrobić, by w nowych przepisach uszczelnić swoje dane osobowe… Jeśli chodzi o COLWAY, to wystarczy, że zapisze się Pani w tych dniach do naszego newslettera (na dole strony colway.pl) i kiedy przyjdzie mailem zapytanie o zgodę na dalsze administrowanie Pani danymi – odpowie Pani, że się nie zgadza…”

Zauważcie, jaki to będzie wspaniały i co najważniejsze uczciwy powód do wykonania telefonu, do odświeżenia kontaktu! Czyli też szansa na opowiedzenie wielu osobom o dzisiejszym COLWAY, o którym tysiące osób w Waszych strukturach nie wie tak naprawdę nic lub prawie nic…

Tylko prosimy Was – nie spamujcie! To nic nie da. A w nowych przepisach jeszcze Wam może kłopotów przysporzyć. Ciepły, uczciwy w intencjach kontakt telefoniczny – tak. Wyszukanie takiej osoby w mediach społecznościowych (np. FB) i tam jej zagadnięcie – tak. To może zadziałać i to jest może ostatnia ku temu, wobec tysięcy osób w naszej bazie okazja. 25 dni czasu. Dzwonimy do ponad 100 tys. osób z bazy COLWAY? Warto. Choćby po to, by zostali w naszej bazie.

 

Oficjalnie komunikujemy: w COLWAY można mieć wiele pozycji prowizyjnych!

 

RODO powoduje także, że wreszcie zaczniemy głośno mówić o czymś, co i tak się u nas od zawsze działo.

Od dziś oficjalnie dopisujemy „to” do długiej listy naszych atrybutów. Bo jest to atrybut niezwykle silny! Niewiele Planów Finansowych w marketingu sieciowym na całym świecie na to pozwala. A tak, jak pozwala COLWAY? Chyba nie ma tego w żadnym innym…

RODO każe nam to także wreszcie uporządkować. Dlatego przechodzimy i w tej kwestii na transparentność. Uwaga! Menedżerowie COLWAY! Od maja, najpóźniej czerwca 2018 – koniec szwagrów, teściowych, osób nieletnich a podobno nawet zwierząt domowych w strukturach „pod” Wami w naszym Systemie. Były kiedyś czasy, w których to było możliwe, a nawet wesołe. Teraz przyszły inne czasy. Zarządzasz wieloma pozycjami w tzw. „strukturze rodzinnej”?

Zarządzasz jakąś pozycją menedżerską w naszym Systemie dzięki poczynionej na Ciebie cesji?

Chcesz zlikwidować fikcję w postaci danych osobowych związanych z tą pozycją? Nie chcesz w związku z wyżej wymienionymi wymogami kontrolować skrzynki e-mail innej niż Twój adres, którym głównie się posługujesz?

Zadysponuj w mailu do COLWAY, by te pozycje widniały odtąd w Systemie jako:

Jan Kowalski 1 – tel. +48691691691 jan.kowalski@gmail.com Łódź, ul. Złota 9

Jan Kowalski 2 – tel. +48691691691 jan.kowalski@gmail.com Łódź, ul. Złota 9

Jan Kowalski 3 – tel. +48691691691 jan.kowalski@gmail.com Łódź, ul. Złota 9 itd.

Zrób to teraz! Do 26 maja 2018. Bądź w zgodzie z przepisami porządkującymi w Unii Europejskiej administrowanie danymi osobowymi i ułatw to nam w relacji biznesowej z Tobą! Jeśli tego nie zrobisz, to już teraz będziesz musiała(a) obsługiwać różne adresy mailowe. A z czasem trudności będą się piętrzyć. Dlatego zrób z tym porządek. Patrz też na inny akapit niniejszych Aktualności: COLWAY pozwala na oscylatory prowizyjne!

 

Koniec rejestrowania w COLWAY partnerów „za nich”

 

Z całą pewnością niemożliwe się teraz stanie rejestrowanie kogokolwiek do naszego Systemu „za niego”. Nowe przepisy wymagają, aby potwierdzane było za jego zgodą i nie będzie to już mogła być „zgoda milcząca”, lecz wyrażona minimum akceptacją z unikalnego adresu e-mail osoby rejestrowanej. Co to w praktyce znaczy? Wracamy do zaczynającej już powoli zanikać praktyki wypełniania i wysyłania do COLWAY Umów Dystrybucyjnych (lub Deklaracji Członkowsko – Rabatowych). Czy wiecie, że to także był zawsze silny atrybut COLWAY? Gdzież to dziś w naszej branży umowy zawierają? I to TAKIE umowy, będące zbiorem samych przywilejów, a nie zakazów, jak w modelu MLM „made in USA”.

Albo nasz Dystrybutor rejestrować się będzie odtąd „pod” nami – bezumownie, bo bez podpisywania i uznawanego dziś za archaiczne wysyłania tej Umowy – całkowicie samodzielnie. W naszej obecności, czy bez nas… Aby ze swojego adresu i swojego IP. Bo w nowych przepisach, nawet jego późniejsze oświadczenie, „że się zgadzał” nie wystarczy. Jego zgoda teraz musi zostać udokumentowana. Nie na przystąpienie do COLWAY. Na powierzenie nam jego danych osobowych.

Newsletter

Zapisz się teraz

Kontynując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close