Strona główna - Gruntowne zmiany w Colway International S. A.

Gruntowne zmiany w Colway International S. A.

Media C.I. SA są w trakcie publikowania następującego Komunikatu:

Informujemy, iż w dniu 24.07.2020r przed gdyńskim notariuszem, w atmosferze pełnego porozumienia, doszło do objęcia przez Jarosława Zycha pakietu kontrolnego (70%) akcji spółki Colway International S.A. Taka zmiana struktury własnościowej okazała się możliwa w związku z podjęciem przez Maurycego Turka decyzji o zakończeniu podjętej przez niego w grudniu 2019 roku misji naprawczej naszego przedsiębiorstwa.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie doceniło wyniki jego działań i udzieliło  jednogłośnie absolutorium  dotychczasowemu Zarządowi.

Powołano nową Radę Nadzorczą, którą tworzą obecnie: Ryszard Armanowski, jako Przewodniczący oraz Daria Wasiluk, Adriana Lenartowska i  Nikita Zych.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Spółki Piotra Pakułę. Jarosław Zych zadeklarował  przed pozostałymi Akcjonariuszami i Partnerami struktur Colway International S.A., wzięcie osobistej odpowiedzialności za skutki wprowadzanych zmian i poprosił  o powierzenie mu funkcji Członka Zarządu. Nowy Zarząd deklaruje ciągłość polityki firmy, zapewnienie stabilności finansowej oraz synergię działania obu spółek grupy Colway.

Piotr Pakuła i Jarosław Zych poinformują obszernie o swoich planach na spotkaniu online w dniu 04.08.2020r (wtorek) godz. 20.00. na platformie Clickmeeting.

Osoby zainteresowane tym, jak będzie odtąd wyglądała koegzystencja spółek z Grupy kapitałowej Colway, jakie bliższe i dalsze plany mają obejmujący zarząd w C.I. SA zapraszamy na to spotkanie. Link do niego znajduje się w komunikacie C.I. Będzie podany także w AKTUALNOŚCIACH WEWNĘTRZNYCH, gdzie oczekujemy  również na obszerny komentarz współtwórcy  naszego Biznesu – Jarosława Zycha

Newsletter

Zapisz się teraz

Kontynując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close